Membrii CSD

- Prof.dr. Alexandru CISTELECAN - Director CSD, U.M.F.S.T. din Târgu Mureș, Facultatea de Ştiinţe şi Litere

- Prof.dr. Iulian BOLDEA - Prorector - Director adj. CSUD, U.M.F.S.T. din Târgu Mureș, Facultatea de Ştiinţe şi Litere

- Prof.dr. Cornel SIGMIREAN - U.M.F.S.T. din Târgu Mureș, Facultatea de Ştiinţe şi Litere

- Prof.dr. Vasile DOBRESCU - U.M.F.S.T. din Târgu Mureș, Facultatea de Ştiinţe şi Litere

- Prof.dr. Cornel MORARU - U.M.F.S.T. din Târgu Mureș, Facultatea de Ştiinţe şi Litere

- Conf.dr. Giordano ALTAROZZI - U.M.F.S.T. din Târgu Mureș, Facultatea de Ştiinţe şi Litere

- Drd. Anda-Florina ŢIBULEAC - U.M.F.S.T. din Târgu Mureș, Facultatea de Ştiinţe şi Litere