REZULATELE ALEGERILOR DESFĂȘURATE – 21.05.2021

 Proces-verbal -  alegeri membri CSD – Studenți-doctoranzi

17.05.2021- VALIDARE CANDIDATURI - MEMBRU CSD

Proces-verbal - validare candidaturi

PROGRAMUL DE DESFĂȘURARE A ALEGERILOR LA NIVELUL Consiliului Şcolii Doctorale de Litere, Ştiinţe Umaniste şi Aplicate

10-12 mai 2021 - Depunerea dosarelor de candidatură/ a scrisorilor de intenție

                   între orele 8-15 , la secretariatul SDLS, sala R 31 (dosarele/ scrisorile de intenție se vor înregistra în prealabil la

                    Registratura universității, str. N. Iorga nr., sala R 18)

19 mai 2021 - turul I de alegere a membrilor C.S.D

                       între orele 8-15, sala R 21 (str. N. Iorga nr.1)

21 mai 2021 - turul II de alegere a membrilor C.S.D

                         între orele 8-15, sala R 21 (str. N. Iorga nr.1)

 

Notă: Având în vedere situația epidemiologică din țară și evitarea răspândirii virusului COVID-19, orice persoană participantă la această activitate va purta, în mod obligatoriu, masca de protecție.

De asemenea, vă rugăm ca timpul petrecut în sală, pentru exercitarea votului, să fie pe cât posibil mai scurt.

ALEGERI C.S.D – ȘCOALA DOCTORALĂ DE LITERE, ȘTIINȚE UMANISTE ȘI APLICATE DIN CADRUL I.O.S.U.D. A U.M.F.S.T G.E. PALADE TG. MUREȘ 2021

Va informăm faptul că, procesul electoral de vot universal, direct, secret și egal al tuturor conducătorilor de doctorat, respectiv al tuturor studenților doctoranzi, pentru alegerea membrilor consiliilor C.S.D. se va desfășura conform calendarului afișat și publicat, astfel:

10-12 mai 2021 - depunerea dosarelor de candidaţi pentru C.S.D.

13-14 mai 2021 - evaluarea şi verificarea îndeplinirii criteriilor de abilitare (conform UMFST-REG-77 - Regulamentul privind procesul de obţinere a atestatului de abilitare )

17 mai 2021- anunț dosare validate

19 mai 2021 -turul I de alegere a membrilor C.S.D, (conform UMFST-REG-64 - Metodologia electorală de alegere a structurilor de conducere din cadrul I.O.S.U.D. a U.M.F.S.T. G.E. Palade Tg. Mureş)

21 mai 2021-turul II de alegere a membrilor C.S.D

C.S.D. al Școlii Doctorale de Litere, Științe Umaniste și Aplicate este format din 7 membri, astfel :

- unul este directorul SDLS, ca membru de drept al CSD (art. 9, alin. 3-6 din HG 681/2011 ),

- 3 membri sunt aleși prin vot universal direct, secret și egal al tuturor conducătorilor de doctorat din cadrul SDLS ;

- un membru din rândul personalităţilor ştiinţifice, desemnat de către Consiliul de Administrație al U.M.F.S.T. G.E. Palade Tg. Mureş din afara SDLS.

- 2 studenți-doctoranzi aleși prin vot universal direct, secret și egal al tuturor strudenților-doctoranzi din cadrul SDLS

Referitor la demararea procedurilor electorale de alegeri la nivelul IOSUD, conducătorii de doctorat care doresc să candideze la alegerile pentru ocuparea locurilor de membrii CSD în cadrul Școlii Doctorale de Litere, Științe Umaniste și Aplicate, sunt rugaţi să depună dosarele, în conformitate cu calendarul alegerilor anunţat pe site-ul UMFST G.E.Palade Tg. Mureș, la sediul Școlii Doctorale de Litere, Științe Umaniste și Aplicate, str. N.Iorga nr.1, înregistrate în prealabil la Registratura UMFST, str. N.Iorga nr.1.

Candidaturile vor fi validate doar după verificarea îndeplinirii criteriilor minimale, necesare şi obligatorii, conform Codului studiilor universitare de doctorat HG nr. 681/2011 şi a Regulamentului I.O.S.U.D. din cadrul Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie "George Emil Palade" din Târgu-Mureș de organizare și desfășurare a procesului de obținere a atestatului de abilitare- UMFST-REG-77

NB: Conducătorii de doctorat- deţinători ai atestatului de abilitare, care doresc să candideze trebuie să depună doar scrisoare de intenţie.