NOUTĂȚI 05.05.2023

În urma turului II al alegerilor reprezentantului studenților la nivelul CSD al IOSUD  a fost ales

1 Arbănași Emil-Marian

Proces verbal turul II

NOUTĂȚI 03.05.2023

La alegeri nu a fost îndeplinită condiția de prezență a 2/3 din totalul numărului de participanți, conform procesului verbal, (hiperlink la documentul din atasament)  fapt care atrage invalidarea primului tur de scrutin și organizarea unui al doilea tur de scrutin în data de 05 mai 2023, care se va desfășura la Sediul Școlii Doctorale de Medicină și Farmacie, Clădirea Centrală UMFST G.E. Palade Tg. Mureș, etaj II, sala 218, în intervalul orar 9-15.

Proces verbal - turul I

NOUTĂȚI 02.05.2023

În vederea desfășurării procesului electoral de alegere a reprezentantului studenților doctoranzi din cadrul Consiliului Școlii Doctorale de Medicină și Farmacie a IOSUD, în conformitate cu metodologia electorală - regulamentul UMFST-REG-64 , și-au depus candidaturile următorii studenți doctoranzi:

- Arbănași Emil-Marian

- László Nimród

Primul tur de scrutin se va desfășura în data de 03 mai 2023, între orele 9.00-15.00, la Sediul Școlii Doctorale de Medicină și Farmacie, Clădirea Centrală UMFST G.E. Palade Tg. Mureș, etaj II, sala 218.

ALEGERI CSD-ȘCOALA DOCTORALĂ DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE DIN CADRUL IOSUD A UMFST G.E. PALADE TG. MUREȘ 2023

Având în vedere vacantarea unui loc al reprezentanților studenților doctoranzi în cadrul Consiliului Școlii Doctorale  la nivelul I.O.S.U.D. al UMFST G.E Palade Tg. Mures s-a demarat procesul electoral pentru completarea structurii C.S.D

C.S.D. cuprinde 2 reprezentanți ai studenților doctoranzi aleși prin votul universal, direct, secret și egal al studenților doctoranzi din cadrul Scolii Doctorale de Medicina si Farmacie.

Procesul electoral se va desfășura conform calendarului:

3 mai 2023 -turul I de alegere a reprezentantului studenților doctoranzi- C.S.D (conform UMFST-REG-64 - Metodologia electorală de alegere a structurilor de conducere din cadrul I.O.S.U.D. a U.M.F.S.T. G.E. Palade Tg. Mureş)

5 mai 2023 -turul II

Studenții doctoranzi care doresc să candideze pentru locul vacant sunt rugați să depună o scrisoare de intenție  la Sediul Școlii Doctorale sau pe adresa de mail scoala.doctorala@umfst.ro până la  data de 28 aprilie 2023.

Mandatul studentului doctorand ales va expira la sfârșitul mandatului membrilor CSD.