Strategia IOSUD de prevenire și combatere a fenomenului de plagiat

Strategia IOSUD de prevenire și combatere a fenomenului de plagiat

NOUTĂȚI septembrie 2021

 

În baza procesului verbal din data de 15.09.2021, întocmit cu ocazia concursului pentru ocuparea postului de Director CSUD. al IOSUD din cadrul UMFST G.E. Palade  Tg. Mureș,

Comisia de concurs a decis în unanimitate, ocuparea poziției de Director CSUD  al IOSUD  de către d-na Prof.dr. Rodica Ioana Bălaşa.

 

14.09.2021

Candidat Înscris:

Prof. dr. Rodica BĂLAȘA

14.09.2021

Comisia de concurs pentru ocuparea poziției de Director CSUD al IOSUD din UMFST G.E. Palade Tg. Mureș

NOUTĂȚI 14.07.2021

 

Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie ”George Emil Palade” din Târgu Mureș anunță scoaterea prin concurs public a postului de Director al Consiliului pentru Studii Universitare de Doctorat, care va avea loc la data de 15 septembrie 2021, ora 8,30, în sistem mixt, on-site/on-line, la sediul Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie ”George Emil Palade” din Târgu Mureș.

Candidaturile se depun pănâ la data de 13 septembrie 2021, ora 15,00 la sediul Rectoratului U.M.F.S.T. G.E. Palade Tg. Mureș, str. Gh. Marinescu Nr. 38.

Metodologia și condițiile de concurs

Informații:

Tel: 0265-215551 int. 124, Fax: 0265-210407

email: scoala.doctorala@umfst.ro

NOUTĂȚI 21.05.2021

În urma turului II al alegerilor reprezentanților la nivelul CSD al IOSUD au fost aleși următorii:

Director CSD - prof.dr. Lucian Pușcașiu

Membri CSD

Reprezentanți conducători de doctorat

1. Prof.dr. Claudia Bănescu

2. Prof.dr. Klara Brînzaniuc

3. Prof.dr. Simona Gurzu

4. Prof.dr. Silvia Imre

Reprezentanți studenți -doctoranzi

1. drd. Anciuc Mădălina

2. drd. Cocuz Iuliu Gabriel

Procesele verbale - se pot consulta la sediul Școlii Doctorale de Medicină și Farmacie

NOUTĂȚI 20.05.2021

La alegeri nu a fost îndeplinită condiția de prezență a 2/3 din totalul numărului de participanți, conform procesului verbal, fapt care atrage invalidarea primului tur de scrutin și organizarea unui al doilea tur de scrutin în data de 21 mai 2021, care se va desfășura în Sala Senatului a UMFST G.E Palade Tg. Mureș, Clădirea centrală, etaj I, în intervalul orar 9-15.

 

NOUTATI 17.05.2021

I.

Procesul electoral de vot universal, direct, secret și egal al tuturor conducătorilor de doctorat, respectiv al tuturor studenților doctoranzi, pentru alegerea membrilor consiliului CSD se va desfășura astfel:

- 19 mai 2021- turul I de alegere a membrilor CSD se va desfășura în Sala Senatului a UMFST G.E Palade Tg. Mureș, Clădirea centrală, etaj I, în intervalul orar 9-15

- turul I de alegere a membrilor CSD cu majoritate simplă pentru fiecare conducător de doctorat propus, care și-a depus candidatura și este declarat eligibil, dar cu realizarea cvorumului minim necesar de alegeri, numărul minim de conducători de doctorat trebuie să fie 53 din totalul de 79 afiliați în Școala Doctorală de Medicină și Farmacie a IOSUD din UMFST G.E. Palade Tg. Mureș,

- pentru alegerea reprezentanților studenților doctoranzi în CSD cvorumul minim trebuie să fie de 189 din 283 de studenți doctoranzi înmatriculați în Școala Doctorală de Medicină și Farmacie

- 21 mai 2021 - turul II de alegere a membrilor CSD se va desfășura în Sala Senatului a UMFST G.E Palade Tg. Mureș, Clădirea centrală, etaj I, în intervalul orar 9-15.

- turul II de alegere a membrilor CSD candidații aleși dintre cei care și-au depus candidatura și sunt eligibili, trebuie să fie votați majoritatea simplă dintre conducatorii de doctorat prezenți la vot, similar și pentru reprezentanții studenților doctoranzi, adică majoritatea simplă a studenților doctoranzi prezenți la vot.

CSDMF este format din 9 membri, astfel:

- 4 membri sunt aleși prin vot universal direct, secret și egal al tuturor conducătorilor de doctorat din cadrul Școlii Doctorale de Medicină și Farmacie a UMFST G.E. Palade Tg Mureș.

- unul este directorul Școlii Doctorale ca membru de drept al CSD

- 2 sunt reprezentanți ai studenților doctoranzi

- 2 membri, personalități științifice, sunt desemnați de către Consiliul de Administrație al UMFST G.E. Palade Tg Mureș din afara Şcolii Doctorale de Medicină şi Farmacie.

II.

Verificarea dosarelor de candidatură în vederea stabilirii îndeplinirii criteriilor minimale necesare și obligatorii de abilitare de către conducătorii de doctorat care și-au depus candidatura, în conformitate cu art.6 din regulamentul UMFST-REG-77- și respectând prevederile art.9 alin.9 și art.14 alin.3 din Codul Studiilor Doctorale HG 681/2011 cu modificările și completările ulterioare, conform Procesului verbal- a pus în evidență următoarele:

Prof.dr. Claudia Bănescu- atestat de abilitare obținut - candidat eligibil

Prof.dr. Klara Brînzaniuc- îndeplinește critetiile de abilitare actuale- candidat eligibil

Prof.dr. Simona Gurzu- atestat de abilitare obținut - candidat eligibil

Prof.dr. Silvia Imre- atestat de abilitare obținut - candidat eligibil

Conf.dr. Alina Ormenișan- atestat de abilitare obținut - candidat eligibil

Prof.dr. Lucian Pușcașiu- atestat de abilitare obținut - candidat eligibil

În vederea desfășurării procesului electoral de alegere a reprezentanților studenților doctoranzi din cadrul Consiliului Școlii Doctorale de Medicină și Farmacie a IOSUD, în conformitate cu metodologia electorală - regulamentul UMFST-REG-64 , și-au depus candidaturile următorii studenți doctoranzi:

- Mădălina Anciuc

- Iuliu Cocuz

- Emma-Eugenia Murariu

ALEGERI C.S.D-ȘCOALA DOCTORALĂ DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE DIN CADRUL I.O.S.U.D. A U.M.F.S.T G.E. PALADE TG. MUREȘ 2021

Procesul electoral de vot universal, direct, secret și egal al tuturor conducătorilor de doctorat, respectiv al tuturor studenților doctoranzi, pentru alegerea membrilor consiliului C.S.D. se va desfășura conform calendarului:

10-12 mai 2021 - depunerea dosarelor de candidaţi pentru C.S.D.

13-14 mai 2021 - evaluarea şi verificarea îndeplinirii criteriilor de abilitare (conform UMFST-REG-77 - Regulamentul privind procesul de obţinere a atestatului de abilitare)

17 mai 2021- anunț dosare validate

19 mai 2021 -turul I de alegere a membrilor C.S.D, (conform UMFST-REG-64 - Metodologia electorală de alegere a structurilor de conducere din cadrul I.O.S.U.D. a U.M.F.S.T. G.E. Palade Tg. Mureş)

21 mai 2021-turul II de alegere a membrilor C.S.D

C.S.D. este format din 9 membri dintre care 4 membri sunt aleși prin vot universal direct, secret și egal al tuturor conducătorilor de doctorat din cadrul Școlii Doctorale de Medicina si Farmacie a U.M.F. S.T. G.E. Palade din Tg Mureș. Unul dintre membri este directorul C.S.D. ca membru de drept al consiliului (art. 9, alin. 3-6 din HG 681/2011), 2 sunt reprezentanți ai studenților doctoranzi aleși prin votul universal, direct, secret și egal al studenților doctoranzi din Scoala Doctorala de Medicina si Farmacie, iar 2 membri, personalități științifice, sunt desemnate de către Consiliul de Administrație al U.M.F.S.T. G.E. Palade Tg. Mureş din afara Şcolii Doctorale.

Referitor la demararea procedurilor electorale de alegeri la nivelul IOSUD, conducătorii de doctorat care doresc să candideze la alegerile pentru ocuparea locurilor de membrii CSD sunt rugaţi să depună dosarele în conformitate cu calendarul alegerilor anunţat pe site-ul UMFST G.E.Palade Tg. Mureș. Candidaturile vor fi validate doar după verificarea îndeplinirii criteriilor minimale, necesare şi obligatorii, conform Codului studiilor universitare de doctorat HG nr. 681/2011 şi a Regulamentului  I.O.S.U.D. din cadrul Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie "George Emil Palade" din Târgu-Mureș de organizare și desfășurare a procesului de obținere a atestatului de abilitare- UMFST-REG-77

NB: Conducătorii de doctorat- deţinători ai atestatului de abilitare, care doresc să candideze trebuie să depună doar scrisoare de intenţie.