NOUTĂȚI 06.11.2020

În urma turului II al alegerilor reprezentanților la nivelul CSUD al IOSUD au fost aleși, prin vot, următorii:

Proces-verbal alegeri C.S.U.D. - reprezentanți conducători de doctorat :

1,Prof.dr. Anca-Meda Georgescu

2.Prof.dr. Nagy Előd –Ernő

3.Prof.dr. Ionela Pașcanu

4.Prof.dr. Iulian Boldea

Proces verbal CSUD - reprezentanți studenți

1.drd. Ciorba Ilie - Marius

2.drd. Murariu Emma - Eugenia

3.drd. Helgiu Anamaria

Proces-verbal alegeri C.S.D.M.F  - reprezentanți studenți

1.drd. Ciorba Ilie - Marius

2.drd. Murariu Emma - Eugenia

 

NOUTĂȚI 03.11.2020

La alegeri nu a fost îndeplinită condiția de prezență a 2/3 din totalul numărului de participanți,  (conform procesului verbal) fapt care atrage invalidarea primului tur de scrutin și organizarea unui al doilea tur de scrutin în data de 05 noiembrie 2020, care se va desfășura în Sala Senatului a UMFST G.E Palade, Clădirea centrală, etaj I, în intervalul orar 9-15.

 

NOUTATI 29.10.2020

Procesul electoral de vot universal, direct, secret și egal al tuturor conducătorilor de doctorat, respectiv al tuturor studenților doctoranzi, pentru alegerea membrilor consiliului C.S.U.D. se va desfășura astfel:

- 03 noiembrie 2020 - turul I de alegere a membrilor C.S.U.D se va desfășura în Sala Senatului a UMFST G.E Palade, Clădirea centrală, etaj I, în intervalul orar 9-15

     - turul I de alegere a membrilor C.S.U.D. cu majoritate simplă pentru fiecare conducător de doctorat propus, care și-a depus candidatura și este declarat eligibil, dar cu realizarea cvorumului minim necesar de alegeri, numărul minim de conducători de doctorat trebuie să fie 64 din totalul 97 afiliați în Școala Doctorală a I.O.S.U.D. din U.M.F.S.T. G.E. Palade din Târgu Mureș, respectiv pentru alegerea reprezentanților studenților doctoranzi cvorumul minim trebuie să fie de 255 din 383 de studenți doctoranzi înmatriculați în Școala Doctorală

     - pentru alegerea reprezentanților studenților doctoranzi în C.S.D. cvorumul minim trebuie să fie de 205 din 308 de studenți doctoranzi înmatriculați în Școala Doctorala de Medicină și Farmacie

- 05 noiembrie 2020 - turul II de alegere a membrilor C.S.U.D se va desfășura în Sala Senatului a UMFST G.E Palade, Clădirea centrală, etaj I, în intervalul orar 9-15.

     - turul II de alegere a membrilor C.S.U.D., candidații aleși dintre cei care și-au depus candidatura și sunt eligibili, trebuie să fie votați majoritatea simplă dintre conducatorii de doctorat prezenți la vot, similar și pentru reprezentanții studenților doctoranzi, adică majoritatea simplă a studenților doctoranzi prezenți la vot.

C.S.U.D. este format din 15 membri dintre care 4 membri sunt aleși prin vot universal direct, secret și egal al tuturor conducătorilor de doctorat din cadrul Școlilor Doctorale a U.M.F. S.T. G.E. Palade din Tg Mureș, respectiv 3 din cadrul Școlii Doctorale de Medicină și Farmacie, 1 din cadrul Școlii Doctorale de Litere, Științe Umaniste și Aplicate. Unul dintre membri este directorul C.S.U.D. ca membru de drept al consiliului (art. 9, alin. 3-6 din HG 681/2011 ), 3 sunt reprezentanți ai studenților doctoranzi aleși prin votul universal, direct, secret și egal al studenților doctoranzi din cele două Școli Doctorale (2:1), iar restul de 7 membri sunt nominalizați de către conducătorii instituțiilor componente ale I.O.S.U.D. din U.M.F.S.T. G.E. Palade Târgu Mureș (art. 9 alin. 7 din HG 681/2011 , cel puțin 50% dintre membrii C.S.U.D. sunt numiți de către conducătorii instituțiilor componente ale I.O.S.U.D.).

NOUTATI 23.10.2020

Verificarea dosarelor de candidatură în vederea stabilirii îndeplinirii criteriilor minimale necesare și obligatorii de abilitare de către conducătorii de doctorat care și-au depus candidatura, în conformitate cu art.6 din regulamentul UMFST-REG-77 și respectând prevederile art.9 alin.9 și art.14 alin.3 din Codul Studiilor Doctorale HG 681/2011 cu modificările și completările ulterioare, conform Procesului verbal a pus în evidență următoarele:

Prof.dr. Anca Meda Georgescu- atestat de abilitare obținut - candidat eligibil

Prof.dr. Ionela Pașcanu- atestat de abilitare obținut - candidat eligibil

Prof.dr. Nagy Elod Erno- atestat de abilitare obținut - candidat eligibil

Prof.dr. Iulian Boldea- atestat de abilitare obținut - candidat eligibil

Cercetător Științific I - Gherghina Boda-Ghena- atestat de abilitare obținut - candidat eligibil

În vederea desfășurării procesului electoral de alegere a reprezentanților studenților doctoranzi din cadrul Consiliului pentru Studii Universitare de Doctorat C.S.U.D. și Consiliului Școlii Doctorale de Medicină și Farmacie a I.O.S.U.D., în conformitate cu metodologia electorală - regulamentul UMFST-REG-64, și-au depus candidaturile următorii studenți doctoranzi:

- Andone Răzvan Sebastian

- Ciorba Ilie Marius

- Ion Răzvan Marius

- Murariu Emma-Eugenia

- Niculescu Raluca

- Helgiu Anamaria

Noutati 21.10.2020

În vederea desfășurării procesului electoral de alegere a membrilor Consiliului pentru Studii Universitare de Doctorat C.S.U.D. a I.O.S.U.D.  în conformitate cu metodologia electorală - regulamentul UMFST-REG-64, și-au depus candidaturile următorii conducători de doctorat:

Din cadrul Școlii Doctorale de Medicină și Farmacie:
Prof.dr. Anca Meda Georgescu

Prof.dr. Ionela Pașcanu

Prof.dr. Nagy Elod Erno

Din cadrul Școlii Doctorale de Litere, Științe Umaniste și Aplicate
Prof.dr. Iulian Boldea

Cercetător Științific I - Gherghina Boda-Ghena

ALEGERI C.S.U.D DIN CADRUL I.O.S.U.D. A U.M.F.S.T G.E. PALADE TG. MUREȘ 2020

Procesul electoral de vot universal, direct, secret și egal al tuturor conducătorilor de doctorat, respectiv al tuturor studenților doctoranzi, pentru alegerea membrilor consiliului C.S.U.D. se va desfășura conform calendarului:

12-19 octombrie 2020 - depunerea dosarelor de candidaţi pentru C.S.U.D.

20-22 octombrie 2020 - evaluarea şi verificarea îndeplinirii criteriilor de abilitare (conform UMFST-REG-77 - Regulamentul privind procesul de obţinere a atestatului de abilitare )

23 octombrie 2020- anunț dosare validate

03 noiembrie 2020 -turul I de alegere a membrilor C.S.U.D, (conform UMFST-REG-64 - Metodologia electorală de alegere a structurilor de conducere din cadrul I.O.S.U.D. a U.M.F.S.T. G.E. Palade Tg. Mureş )

05 noiembrie 2020-turul II de alegere a membrilor C.S.U.D

C.S.U.D. este format din 15 membri dintre care 4 membri sunt aleși prin vot universal direct, secret și egal al tuturor conducătorilor de doctorat din cadrul Școlilor Doctorale a U.M.F. S.T. G.E. Palade din Tg Mureș, respectiv 3 din cadrul Școlii Doctorale de Medicină și Farmacie, 1 din cadrul Școlii Doctorale de Litere, Științe Umaniste și Aplicate. Unul dintre membri este directorul C.S.U.D. ca membru de drept al consiliului (art. 9, alin. 3-6 din HG 681/2011 ), 3 sunt reprezentanți ai studenților doctoranzi aleși prin votul universal, direct, secret și egal al studenților doctoranzi din cele două Școli Doctorale (2:1), iar restul de 7 membri sunt nominalizați de către conducătorii instituțiilor componente ale I.O.S.U.D. din U.M.F.S.T. G.E. Palade Târgu Mureș (art. 9 alin. 7 din HG 681/2011 , cel puțin 50% dintre membrii C.S.U.D. sunt numiți de către conducătorii instituțiilor componente ale I.O.S.U.D.).

Referitor la demararea procedurilor electorale de alegeri la nivelul IOSUD, conducătorii de doctorat care doresc să candideze la alegerile pentru ocuparea locurilor de membrii CSUD sunt rugaţi să depună dosarele în conformitate cu calendarul alegerilor anunţat pe site-ul UMFST G.E.Palade Tg. Mureș. Candidaturile vor fi validate doar după verificarea îndeplinirii criteriilor minimale, necesare şi obligatorii, conform Codului studiilor universitare de doctorat HG nr. 681/2011 şi a Regulamentului I.O.S.U.D. din cadrul Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie "George Emil Palade" din Târgu-Mureș de organizare și desfășurare a procesului de obținere a atestatului de abilitare- UMFST-REG-77

NB: Conducătorii de doctorat- deţinători ai atestatului de abilitare, care doresc să candideze trebuie să depună doar scrisoare de intenţie.

Concomitent cu alegerile membrilor C.S.U.D., se va desfasura si alegerea reprezentanților studenților doctoranzi în cadrul C.S.D.

Noutăți

Examenul sumativ pentru doctoranzii anului I, 2019-2020, se va desfasura in data de 09 iulie 2020.

Data și ora desfășurării examenului vor fi postate pe site-ul universității.

SUSȚINEREA TEZELOR DE DOCTORAT SAU DE ABILITARE ÎN SISTEM ONLINE

 În baza Ordinului MEC nr. 4020/2020 privind derogarea de la prevederile legale în domeniul învățământului superior, pe durata stării de urgență pe teritoriul României, pe perioada stării de urgență, cu asumarea răspunderii publice, în cadrul UMFST „G.E. Palade„ Tg. Mureș, desfășurarea concursurilor pentru ocuparea de posturi didactice, de cercetare sau administrative, de susținere a tezelor de doctorat sau de abilitare se poate face în sistem online, conform instrucțiunilor tehnice trimise de universitate, utilizând platforma de comunicare online oficială, utilizată de universitate. 
Comisiile de concurs/de specialitate vor elabora rapoartele de evaluare online, care vor cuprinde propuneri de clasificare, de acceptare/neacceptare a tezelor evaluate, cu motivația deciziilor. Acestea vor fi semnate electronic de către membrii comisiei, dacă nu pot fi semnate fizic. 
Data și ora desfășurării acestor activități vor fi postate pe site-ul universității în termenul legal existent, precizându-se în anunț că persoanele care doresc să participe la etapa publică a activității, o pot face online, adresând o solicitare prin e-mail către rectoratul universității cel mai târziu cu 24 ore înainte de ora programată a activității respective. Universitatea va trimite prin email datele de logare specifice pe adresa de la care s-a solicitat logarea și va permite accesul online al persoanei interesate pentru întreaga perioadă a etapei publice a activității. 
În procesul verbal al activității vor fi precizate în mod explicit măsurile luate pentru asigurarea caracterului public al activității și detaliile privind participarea unor persoane interesate (exprimare de opinii, întrebări, etc). 
Activitățile desfășurate în cadrul comisiilor reunite on line vor fi înregistrate integral și vor fi arhivate conform normelor existente pentru documentele de concurs. 
Prevederile de mai sus sunt valabile pentru perioada stării de urgență în care nu se pot desfășura întâlnirile directe. 

În atenția studenților doctoranzi și a conducătorilor de doctorat

Vă informăm  că, în conformitate cu  prevederile art. 168 alin.9 din Legea Educației Naționale nr. 1/2011 (republicată), teza de doctorat este un document public, care se redactează și în format digital. Teza de doctorat cu anexele sale se publică pe un site administrat de Ministerului Educației și Cercetării. Publicarea tezei de doctorat se face conform Codului studiilor de doctorat (HG nr.681/2011, republicată), având inclus atât numele și prenumele studentului-doctorand, cât și numele și prenumele conducătorului de doctorat. Aceste mențiuni fiind date cu caracter personal, publicarea tezei de doctorat se va face cu respectarea Regulamentului General privind Protectia Datelor cu Caracter Personal care prevede posibilitatea ca persoanele vizate să se opună acestei prelucrări de date, însă numai pe motive bine argumentate.

În acest context vă informăm că toate tezele de doctorat susținute începând cu anul 2016 urmează a fi publicate pe site-ul administrat de Ministerului Educației și Cercetării, astfel încât refuzul dvs. argumentat față de publicarea pe această platformă a tezei dvs. de doctorat având inserate numele și prenumele studentului-doctorand și al conducătorului de doctorat, poate fi înaintat la IOSUD.

Director IOSUD a UMFST G.E. Palade Tg. Mureș,

prof.dr. Rodica Bălașa