În atenția studenților doctoranzi și a conducătorilor de doctorat

Vă informăm  că, în conformitate cu  prevederile art. 168 alin.9 din Legea Educației Naționale nr. 1/2011 (republicată), teza de doctorat este un document public, care se redactează și în format digital. Teza de doctorat cu anexele sale se publică pe un site administrat de Ministerului Educației și Cercetării. Publicarea tezei de doctorat se face conform Codului studiilor de doctorat (HG nr.681/2011, republicată), având inclus atât numele și prenumele studentului-doctorand, cât și numele și prenumele conducătorului de doctorat. Aceste mențiuni fiind date cu caracter personal, publicarea tezei de doctorat se va face cu respectarea Regulamentului General privind Protectia Datelor cu Caracter Personal care prevede posibilitatea ca persoanele vizate să se opună acestei prelucrări de date, însă numai pe motive bine argumentate.

În acest context vă informăm că toate tezele de doctorat susținute începând cu anul 2016 urmează a fi publicate pe site-ul administrat de Ministerului Educației și Cercetării, astfel încât refuzul dvs. argumentat față de publicarea pe această platformă a tezei dvs. de doctorat având inserate numele și prenumele studentului-doctorand și al conducătorului de doctorat, poate fi înaintat la IOSUD.

Director IOSUD a UMFST G.E. Palade Tg. Mureș,

prof.dr. Rodica Bălașa