Burse de excelenta

Interviul pentru acordarea  burselor  universitare de excelenţă  va avea loc in data de 08 octombrie 2019, ora 13,00 , la sediul Scolii Doctorale de Medicina si Farmacie, etaj II, cam. 236, Cladirea centrala a UMFST "George Emil Palade" din Targu Mures.

 

În baza hotărârii Consiliului de Administraţie UMFST din Târgu Mureș Nr. 19 din 22.07.2019 s-a aprobat acordarea a maxim 3 burse universitare de excelenţă din compartimente diferite în cadrul CCAMF, în valoare de 3000 lei net/lună, pe o perioadă de 2 ani, unor studenţi-doctoranzi, admişi pe loc buget cu bursă.

Criteriile de acordare:

1. Doctorand înmatriculat la formă cu frecvenţă-buget cu bursă;

2. Tema de cercetare fundamentală a tezei de doctorat desfaşurată în CCAMF;

3. Desfăşurarea a 30 de ore/săptămână- în cadrul CCAMF, conform unei fişe de pontaj;

4. Utilizarea unei tehnologii/tehnici de vârf din cadrul CCAMF;

5. Punctajul obţinut la prezentarea orală a planului de cercetare în faţa unei comisii formate din: Director CSUD/CSD, Director CCAMF, prorector ştiinţific;

6. CV-care să includă lista de publicaţii, se vor lua în considerarea doar articolele publicate ca prim autor;

7. Publicarea unui articol ISI, în zona galbenă, ca şi prim autor, până la finalizarea studiilor universitare de doctorat;