Regulamente

UMFST-REG-06 - Regulament instituțional al IOSUD

Anexe: F01, F02, F03, F04, F05, F06, F07, F08, F09, F10, F11

UMFST-REG-24 - Regulament de organizare și funcționare al Școlii doctorale

UMFST-REG-75 - Regulamentul de organizare și desfășurare a activității didactice în programul de master științific de cercetare medico-farmaceutică

UMFST-REG-77 - Regulamentul I.O.S.U.D. din cadrul Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie din Târgu Mureș de organizare și desfășurare a procesului de obținere a atestatului de abilitare

 

Documente conexe subsecvente Regulamentul Institutional al I.O.S.U.D. de organizare şi desfăşurare a studiilor universitare de doctorat din cadrul Universităţii de Medicină şi Farmacie din Tîrgu Mureş UMFST-REG-06 :

- Contractul de studii universitare de doctorat - F01, F03/ PhD university studies contract - (English version soon)

- Acte adiționale la Contractul de studii universitare de doctorat: 

- întreruperea studiilor de doctorat

- prelungirea studiilor de doctorat

- schimbare conducător de doctorat

- Additional acts for the PhD university studies contract (English version - soon)

- Planul studiilor universitare de doctorat - F02, F04, F05, F06, F07

- Raport Privind evaluarea periodică internă a conducătorilor de doctorat anexa F11

- PhD university studies plan (English version soon)

 

Documente conexe subsecvente la Regulamentul de obținere a atestatului de abilitare UMFST-REG-77:

- cerere-tip de susținere a tezei de abilitare UMFST-REG-77-F01

- declarație pe proprie răspundere privind indeplinirea criteriilor UMFST-REG-77-F02

- fișa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale UMFST-REG-77-F03

- raportul Comisiei de Specialitate pentru evaluarea tezei de abilitare UMFST-REG-77-F08

- angajament  UMFST-REG-77-F09