Regulamente

UMFST-REG-06_EN - Institutional regulations of IOSUD on the organization and conduct of doctoral studies

Annexes: F01_EN , F02_EN , F03_EN , F04_EN , F05_EN , F06_EN , F07_EN , F08_EN , F09_EN , F10_EN , F11_EN

 

UMFST-REG-24_EN - Regulation on the organisation and functioning of doctoral schools

 

UMFST-REG-75 - Regulation of organization and development of didactic activity in the master programme of medical-pharmaceutical advanced scientific research

Annexes : F01_EN , F02_EN , F03_EN , F04_EN , F05_EN

 

UMFST-REG-77_EN - Regulation of the I.O.S.U.D. within the George Emil Palade University of Medicine, Pharmacy, Sciences and Technology of Târgu Mureș for organising and conducting the process for obtaining the habilitation certificate

Annexes: F01 , F02 , F03 , F04 , F05 , F06 , F07 , F08 , F09 , F10

 

UMFST-REG-06 - Regulament instituțional al IOSUD

Anexe: F01, F02, F03, F04, F05, F06, F07, F08, F09, F10, F11

UMFST-REG-24 - Regulament de organizare și funcționare al Școlii doctorale

UMFST-REG-75 - Regulamentul de organizare și desfășurare a activității didactice în programul de master științific de cercetare medico-farmaceutică

UMFST-REG-77 - Regulamentul I.O.S.U.D. din cadrul Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie din Târgu Mureș de organizare și desfășurare a procesului de obținere a atestatului de abilitare

 

Documente conexe subsecvente Regulamentul Institutional al I.O.S.U.D. de organizare şi desfăşurare a studiilor universitare de doctorat din cadrul Universităţii de Medicină şi Farmacie din Tîrgu Mureş UMFST-REG-06 :

- Contractul de studii universitare de doctorat - F01, F03/ PhD university studies contract - F01-EN, F03-EN

- Acte adiționale la Contractul de studii universitare de doctorat: 

- întreruperea studiilor de doctorat

- prelungirea studiilor de doctorat

- schimbare conducător de doctorat

- Additional acts for the PhD university studies contract - F08-EN, F09-EN, F10-EN

- Planul studiilor universitare de doctorat - F02, F04, F05, F06, F07

- Raport Privind evaluarea periodică internă a conducătorilor de doctorat anexa F11, F11-EN

- PhD university studies plan - F02-EN, F04-EN, F05-EN, F06-EN, F07-EN

 

Documente conexe subsecvente la Regulamentul de obținere a atestatului de abilitare UMFST-REG-77:

- cerere-tip de susținere a tezei de abilitare UMFST-REG-77-F01

- declarație pe proprie răspundere privind indeplinirea criteriilor UMFST-REG-77-F02

- fișa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale UMFST-REG-77-F03 , F04, F05, F06, F07

- raportul Comisiei de Specialitate pentru evaluarea tezei de abilitare UMFST-REG-77-F08

- angajament  UMFST-REG-77-F09