Proceduri

PROCEDURI DE OPERARE STANDARD

Domeniu: Școala doctorală, cod general UMFTGM-PO-SDR

Nr. crt.

Denumirea documentului

Cod

Link

1.       

Procedura operațională privind Procesul de admitere la studii universitare de doctorat la Școala Doctorală de Medicină şi Farmacie

Anexe: F01F02F03F04

UMFST-PO-SDR-01

Editia 04

 link

2.

Procedură operațională privind desfășurarea studiilor universitare de doctorat

UMFST-PO-SDR-02

Editia 01

 link

3.

Procedura operaționala, privind Structurarea și formatarea tezei de doctorat

Anexe: Sablon tehnoredactare teza de doctorat

UMFTGM-PO-SDR-03

Editia 01

 link

4.

Procedură operațională privind Comisia de îndrumare

Anexe: F01F02

UMFTGM-PO-SDR-05

Editia 01

 link

5.

Procedură operațională privind Utilizarea bugetului alocat studiilor doctorale

Anexe: F01

UMFTGM-PO-SDR-06

Editia 01

link

6.

Recunoaşterea calităţii de conducător de doctorat sau abilitare, obţinută în instituţii de învăţământ superior acreditate din străinătate

Anexe: F01F02

UMFTGM-PO-SDR-07

Editia 01

link

7.

Finalizarea studiilor  universitare de doctorat din cadrul IOSUD

UMFTGM-PO-SDR-08

Editia 01

link

8.

Procedura operațională privind Procesul de admitere la studii universitare de doctorat la Școala Doctorale de Litere, Stiinte umaniste si aplicate

 

UMFST-PO-SDR-09

Editia 02

link
9.

Recunoaşterea diplomei de doctor  şi a titlului de doctor în ştiinţe sau într-un domeniu profesional obţinut în instituţii de învăţământ superior acreditate din străinătate

 F01F02F03

UMFST-PO-SDR-10 link
10.

Procedură operațională privind Măsurile întreprinse de I.O.S.U.D în cazul retragerii titlului de doctor de către MEC

UMFST-PO-SDR-11 link