Legea Educației Naționale nr.1/2011 cu completari si modificari OUG 49/2014

Ordonanță de Urgență nr. 92/2012 privind luarea unor măsuri în domeniul învățământului și cercetării

Legea privind buna conduită în cercetare nr.206/2004

Codul Studiilor doctorale HG. 681/2011 cu completari si modificari HG 134/02.03.2016

Metodologia pentru evaluarea externă în vederea autorizării provizorii, acreditării și pentru evaluarea periodică a școlilor doctorale, pe domenii

OMECTS 4478/23.06.2011 Criterii pentru panelurile P1, P2, P3 ale CNATDCU

OMECTS 5691/13.10.2011 Condiții pentru abilitare cu completari si modificari OMECST 5648/13.12.2013

OMECTS 6560/20.12.2012 privind aprobarea standardelor minimale necesare și obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învățământul superior și a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare cu modificari OMECTS 4204/15.07.2013

OMECS 3121/27.01.2015 privind organizarea si desfasurarea procesului de obtinere a atestatului de abilitare

OMECS 3165/04.02.2015 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare a admiterii

OMECS 3751/29.04.2015 privind aprobarea Metodologiei-cadru de alegeri structuri si funcții de conducere

OMENCS 3107/27.01.2016 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare a admiterii - licență, master, doctorat

OMENCS 3019/11.01.2016 privind componenta CNATDCU

OMENCS 3482/24.03.2016 privind Regulamentul de organizare și funcționare al CNATDCU

OMENCS 6102/15.12.2016 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare a admiterii - licență, master, doctorat

OMENCS 6129/20.12.2016 privind aprobarea standardelor minimale necesare si obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învățământul superior

OMEN 3279/20.02.2017 privind aprobarea Metodologiei de alocare a fondurilor bugetare pentru finantarea de baza si finantarea suplimentara 2017 (pentru studenții doctoranzi - Anexa2)