I.O.S.U.D. a U.M.F. Tîrgu Mureș

În structura Universității există Instituția Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat I.O.S.U.D. care este compusă din Școlile Doctorale afiliate. În Universitatea de Medicină și Farmacie din Tîrgu Mureș îşi desfăşoară activitatea doar o singură Școală Doctorală pentru toate cele trei domenii principale de studii doctorale - Medicină, Medicină Dentară și Farmacie. 

 

Instituția Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat I.O.S.U.D. este condusă de Consiliul pentru Studii Universitare de Doctorat ca organism colectiv de conducere.

I.O.S.U.D. from U.M.F. Tîrgu Mureș

In the University structure there is the Institution Organizing University Doctoral Studies I.O.S.U.D. that is composed by the Doctoral Schools affiliated. In University of Medicine and Pharmacy from Tîrgu Mures there is only one Doctoral School for all the three main domains - Medicine, Dentistry, and Pharmacy. 

 

The Institution Organizing University Doctoral Studies I.O.S.U.D. has the Doctoral University Studies Council C.S.U.D. as a leading collective organism.