I.O.S.U.D. a UMFST G.E. Palade Tg. Mureș

În structura Universității există Instituția Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat I.O.S.U.D. care este compusă din Școlile Doctorale afiliate. În Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie ”George Emil Palade”  din Târgu Mureș îşi desfăşoară activitatea două  Școli Doctorale:  

Școala Doctorală de Medicină și Farmacie pentru trei domenii principale de studii doctorale - Medicină, Medicină dentară și Farmacie. 
Școala Doctorală de Litere, Științe Umaniste și Aplicate pentru patru domenii principale de studii doctorale: Filologie, Istorie, Informatică, Inginerie și management.
Instituția Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat I.O.S.U.D. este condusă de Consiliul pentru Studii Universitare de Doctorat ca organism colectiv de conducere.

 

 

IOSUD of UMPhST G.E. Palade Tg. Mureș

In the University structure there is the Institution Organizing University Doctoral Studies I.O.S.U.D. that is composed of the affiliated Doctoral Schools. George Emil Palade University of Medicine, Pharmacy, Science and Technology of Târgu Mureş has two Doctoral Schools:

-  The Doctoral School of Medicine and Pharmacy with three main domains - Medicine, Dentistry, and Pharmacy.

-   The Doctoral School of Letters, Humanities and Applied Sciences with four main domains - Philology, History, Computer Science, Engineering and management.

The Institution Organizing University Doctoral Studies I.O.S.U.D. has the Doctoral University Studies Council as a collective governing body.