Planuri de învățământ anterioare

Plan de învățământ An universitar 2009/2010 pentru doctoranzii înmatriculați la data de 1 octombrie 2009

Nr.
Crt.

Modulul

Disciplina

Titular Curs

Sem.I 

 C L

Sem.II

C L

Total ore

C L

1.

Trunchi comun

Biostatistică - Inf.medicală

Conf. dr.Mărusteri Marius

 1 1

1 1

 30 30

Metodologia şi Etica

Cercetării ştiinţifice

Prof. dr Sabău Monica

Conf. dr. Bacârea Vlad

 2 

  1 1

 30 

  15 15

2.

Cercetări fundamentale

Fiziologie

Prof.dr.Sabău Marius Prof.dr.Dobreanu Dan

 1

1

30

Farmacologie

Prof.dr.Brassai Attila

Prof.dr.Dogaru Maria

 -

1

15

Imunologie

Prof.dr.Dobreanu Minodora

 -

1

15

3.

Specialităţi Medicale

Medicină internă - Hematologie

Prof.dr.Oltean Galafteon

 1

-

15

Cardiologie- Angiologie

Prof.dr.Brassai Zoltan

Prof.dr.Caraşca Emilian

Prof.dr.Dobreanu Dan

-

1

15

Gastroenterologie

Prof.dr.Băţaga Simona

Prof.dr.Dobru Daniela

 -

1

15

   

Cardiologie intervenţională

Prof.dr.Benedek Imre

 -

1

15

Psihiatrie

Prof.dr.Nireştean Aurel

Prof.dr.Gabos-Grecu Iosif

 -

1

15

4.

Specialităţi

Chirurgicale

Anatomie

Prof.dr.Brânzaniuc Klara

 Prof.dr.Galajda Zoltan

 1

1

30

Radiologie-Imagistică

Prof.dr.Buruian Mircea

 -

1

15

Ginecologie

Prof.dr.Szabo Bela

 -

1

15

A.T.I

Prof.dr.Copotoiu Sanda Prof.dr.Azamfirei Leonard

 -

1

15

Chirurgie

Prof.dr.Copotoiu Constantin

Prof.dr.Kasler Miklos

 -

1

Ortopedie- traumatologie

Prof.dr.Nagy Ors

Prof.dr.Băţaga Tiberiu

 -

1

15

5.

Patologie

Morfopatologie

Prof.dr.Jung Ioan

Prof.dr.Egyed-Zs. Imre

Prof.dr.Pavai Zoltan

  Prof.dr.Szentirmay Zoltan

Prof.dr.Ember Istvan

1 1

1

30 15

Fiziopatologie

Prof.dr.Şchiopu Alexandru

1

1

30

Histologie

Prof.dr.Borda Angela

1

-

15

6.

Cercet. de Sănăt. Pub.

Epidemiologie

Prof.dr.Sabău Monica

 -

1

15

Microbiologie

Conf.dr.Toma Felicia

 -

1

15


Modul de acordare a creditelor :

- pentru susținerea și promovarea examenelor - 60 credite

- pentru susținerea și promovarea Proiectelor de cercetare - 60 credite

- pentru susținerea și promovarea referatelor - 120 credite

Plan de învățământ An universitar 2008/2009 pentru doctoranzii înmatriculați la data de 1 octombrie 2008

Nr. Crt.

Modulul

Disciplina

Titular Curs

Sem.I

 C L

Sem.II

C L

Total ore

 C L

1

Trunchi comun

Biostatistică -Inf.medicală

Conf. dr.Mărusteri Marius

 1 1

1 1

 30 30

Metodologia

Cercetării ştiinţifice

Prof. dr Sabău Monica

Şef lucr. dr. Bacârea Vlad

 2 

  1

 30 

  15

2

Specialităţi Medicale

Medicină internă 1

Prof. dr. Brassai Zoltan

 1

0

15

Medicină internă 2

Prof. dr. Oltean Galefteon

Prof. dr. Băţagă Simona

0

0,5

0,5

7,5 

7,5 

   

Cardiologie

Prof.dr.Benedek Imre

Prof.dr. Caraşca E.

0

0

0,5

0,5

7,5 

7,5

Reumatologie

Prof. dr. Georgescu Lia

1

15 

Psihiatrie

Prof.dr. Gabos Grecu Iosif

Prof.dr. Nireştean Aurel

0,5

0,5

0

0

7,5 

7,5 

Pediatrie

Prof.dr.Baghiu Maria

0

1

15

3

Specialităţi

Chirurgicale

Anatomie

Prof.dr.Brânzaniuc Klara

1

1

30

Prof.dr.Galajga

Radiologie-Imagistică

Prof. dr. Buruian Mircea

1

1

30

Obstetrică - Ginecologie

Prof. dr.Szabó Béla

0

1

15

Urologie

Prof. dr.Boja Radu

Prof.dr.Oşan Virgil

0

1

15

3

Patologie

Morfopatologie

Prof.dr.Jung Ioan

Prof.dr.Egyed-Zs.Imre

Prof.dr.Pavai Zoltan

1 1

1

30 15

Oncologie clinică

Prof.dr.Kasler Miklos Prof.dr.Szantirmay Zoltan

0,5

0,5

0,5

0,5

7,5 

7,5

Fiziopatologie

Prof. dr. Şchiopu Alexandru

1

1

30

4

Cercet. de Sănăt. Pub.

Epidemiologie

Prof. dr. Sabău Monica

0

1

7,5

7,5

Microbiologie

Conf.dr.Toma Felicia

0

1

7,5

7,5

 5

 Medicină 

 Dentară

Reabilitare orală

Prof.dr.Popşor Sorin

0

1

7,5


Modul de acordare a creditelor :

 -  pentru susținerea și promovarea examenelor - 60 credite

 -  pentru susținerea și promovarea Proiectelor de cercetare  - 60 credite

 -  pentru susținerea și promovarea referatelor - 120 credite

Plan de învățământ An universitar 2007/2008 pentru doctoranzii înmatriculați la data de 1 octombrie 2007

Nr. Crt.

Modulul

Disciplina

Sem.I

C L

Sem.II

C L

Total ore

C L

Cre-

dite

Veri-

ficare

1.

Trunchi comun

Biostatistică -Inf.medicală

1 1

1 1

 30 30

15

E

Metodologia

Cercetării ştiinţifice

1 1

1 1

 30 30

15

E

2.

Cercet. Fund.

Fiziologie şi Fiziopatologie

0

2

30 

10

E

Imunologie

0

1

15 

10

E

Farmacologie

0

1

15 

10

E

3.

Specialităţi Medicale

Medicină internă 1

0

1

15

10

E

Medicină internă 2

0

1

15

10

E

Cardiologie - Card. Interv.

0

1

15

10

E

Cardiologie

0

1

15 

10

E

Reumatologie

1

1

30 

10

E

Neurologie

0

1

15 

10

E

Psihiatrie

0

1

15 

10

E

Psihiatrie - Psihofarmacologie

0

1

15

10

E

4.

Specialităţi

Chirurgicale

Anatomie

0

1

15 

10

E

A.T.I.- Urgenţe Med. Chir.

1

1

30

10

E

Radiologie-Imagistică

1

1

30

10

E

Obstetrică - Ginecologie

0

1

15

10

E

5.

Patologie

Morfopatologie

1 1

15 15

10

E

Biologie cel. şi molec.

0

1

15

10

E

Histologie

0

1

15

10

E

6.

Cercet. de Sănăt. Pub.

Epidemiologie

0

1

15

10

E

Microbiologie

0

1

15

10

E

 

Modul de acordare a creditelor :

- pentru susținerea și promovarea examenelor - 60 credite

- pentru susținerea și promovarea Proiectelor de cercetare - 60 credite

pentru susținerea și promovarea referatelor - 120 credite

Disciplinele - pentru studiu individual An universitar 2007/2008 pentru doctoranzii înmatriculați la data de 1 octombrie 2007

Nr.crt.

Modulul

Disciplina

Îndrumător

Credite

V

1.

Specialităţi

Medicale

Medicină de Familie

Prof.dr. Kikeli Pal

10

E

Pediatrie

Prof. dr. Munteanu Ioan

10

E

Neonatologie

Şef lucr. Cucerea Manuela

10

E

Nefrologie

Conf. dr. Dogaru Aloiziu

10

E

Pneumoftiziologie

Prof.dr.Jimborean Gabriela

10

E

2.

Specialităţi

Chirurgicale

Chirurgie vasculară

Prof. dr. Deac Radu

10

E

Chirurgie oncologică

Prof.dr.Boţianu Alexandru

10

E

Chirurgie toracică

Prof.dr. Boţianu Alexandru

10

E

Ortopedie-Traumatologie

Prof.dr.Nagy Ors

10

E

Oftalmologie

Conf.dr.Csiszar Anna

10

E

Urologie

Prof.dr.Boja Radu

10

E

3.

Patologie

Oncologie

Prof.dr. Kasler Miklos

10

E

Genetică

Şef. Lucr. Paşcanu Ionela

10

E

4.

Cercetări de Sănăt. Publ.

Igienă

Pof. Dr. Ureche Ramona

10

E

Sănătate publică

Cerc.Grad.I. Jeszenszky F.

10

E

5.

Profil clinic -

Medicină

dentară

Protetică dentară

Prof.dr.Popşor Sorin

10

E

Reabilitare orală

Prof.dr.Popşor Sorin

10

E

Parodontologie

Prof.dr.Monea Alexandru

10

E

Medicină orală

Prof.dr.Monea Alexandru

10

E

Prevenţie-oro-dentară

Şef lucr. Tohati Adrian

10

E

Pedodonţie

Conf. Dr. Păcurar Mariana

10

E

Ortodonţie

Conf. Dr. Păcurar Mariana

10

E

Chirurgie OMF

Prof.dr. Kovács Dezideriu

10

E

6.

Cercetări

Farmaceutice

Farmacologie

Prof.dr.Dogaru Maria

10

E

Chimie farmaceutică

Prof.dr.Gyéresi Árpad

10

E

Stereochimia subs. medicam.

Prof.dr.Gyéresi Árpad

10

E

 

Plan de învățământ An universitar 2006/2007 pentru doctoranzii înmatriculați la datga de 1 octombrie 2006

Nr.

Crt.

Modulul

Disciplina

Sem.I

2006/2007

C L

Sem.II

2006/2007

C L

Total

ore

C L

Cre-

dite

Veri-

ficare

I.

Trunchi comun

Biostatistică - Inf.medicală

1 1

1 1

  30 30

15

E

Metodologia

Cercetării științifice

1 1

1 1

  30 30

15

E

II

Medicină internă

Medicină internă

(med.internă, cardiol., gastroenterologie)

  1 

  1 

  30 

10

E

III

Chirurgie

Anatomie

  1 

  1 

  30 

10

E

Chirurgie gen.

  2

 

  30

10

E

Chirurgie endosc.

 

  2

  30

10

E

Chirurgie cardiovasc.

  1

  1

  30

10

E

Radiologie-Imagistică

  1

  1

  30

10

E

IV

Patologie

Morfopatologie

 1 1

  1 

  30 15

10

E

Histologie

  1 

  1

  30

10

E

Genetică

  1 

  1

  30

10

E


Modul de acordare a creditelor :

- pentru susținerea și promovarea examenelor - 60 credite

- pentru susținerea și promovarea Proiectelor de cercetare - 60 credite

- pentru susținerea și promovarea referatelor - 120 credite

UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE TG-MUREȘ

ȘCOALA DE STUDII DOCTORALE

Disciplinele - pentru studiu individual

An universitar 2006/2007 pentru doctoranzii înmatriculați la data de 1 octombrie 2006

Nr.crt.

Modulul

Disciplina

Îndrumător

Credite

V

I

Cercetări fundamentale

Fiziologie

Prof.dr.Sabău Marius

10

E

Fiziopatologie

Prof.dr.Şchiopu Alexandru

10

E

Imunologie

Conf.dr.Dobreanu M.

10

E

II

Medicină internă

Endocrinologie

Prof.dr.Kun Imre

10

E

Psihiatrie

Prof.dr.Nireştean Aurel

10

E

Farmacologie clinică

Prof.dr.Kun Imre

10

E

Psiho-farmacologie

Prof.dr.Nireştean Aurel

10

E

Neurologie

Prof.dr.Pascu Ion

10

E

III

Chirurgie

Ortopedie-Traumatologie

Prof.dr.Nagy Ors

10

E

Ortop.-.Traum. pediatrică

Conf.dr.Gliga Virgil

10

E

Obstetrică-Ginecologie

Prof.dr.Szabo Bela

10

E

A.T.I.

Prof.dr.Copotoiu Sanda

10

E

Urologie

Prof.dr.Nicolescu Dorin

10

E

Oftalmologie

Conf.dr.Csiszar Anna

10

E

IV

Patologie

Biologie molec.şi cel.

Prof.dr.Sin Anca

10

E

Oncologie

Conf.dr.Lupşa Romanţa

10

E

V

Sănătate publică

Epidemiologie

Prof.dr.Sabău Monica

10

E

Microbiologie

Conf.dr.Toma Felicia

10

E

Management sanitar

Prof.asoc.Jeszenszky F.

10

E

Managementul calităţii

Prof.asoc.Jeszenszky F

10

E

VI

Medicină

dentară

Protetică dentară

Prof.dr.Popşor Sorin

10

E

Parodontologie

Prof.dr.Monea Alexandru

10

E

Ocluzologie

Prof.dr.Popşor Sorin

10

E

Tehnol.protez.dentare

Conf.dr.Szekely Melinda

10

E

Reabilitare orală

Prof.dr.Popşor Sorin

10

E

Stomatologie generală

Prof.dr.Kovacs Dezideriu

10

E

Chirurgie OMF

Prof.dr.Kovacs Dezideriu

10

E

VII

Farmacie

Chimia fizică a medicam.

Prof.dr.Tokes Bela

10

E

Chimie farmaceutică

Prof.dr.Gyeresi Arpad

10

E

Chimie analitică

Prof.dr.Duşa Silvia

10

E

Farmacologie

Prof.dr.Dogaru Maria

10

E

Biofarmacie şi farmacocinetică

Prof.dr.Kincses-Ajtai M.

10

E

Tehnologie farmaceutică

Prof.dr.Popovici Adriana şi Conf.dr.Ciurba A.

10

E

Toxicologie

Prof.dr.Kincses-Ajtai M.

10

E

 

Plan de învățământ 2005/2006

Nr

 Modul

 Disciplina

 Sem II.

2005/06

 C Lp

 Sem I.

2006/07

 C Lp

 Total

 ore

 C Lp

Credite

V

I

Trunchi comun

Biostatistică-Informatică med.

 2 2

 

 30 30

 15

E

   

Metodologia cercetării

 1 1

 1 1

 30 30

 15

E

II

Cerc.fundam.

Fiziologie

 1

 1

 30

 10

E

   

Fiziopatologie

 1

 1

 30

 10

E

   

Imunologie

 1

 1

 30

 10

E

III

Medicină int.

Medicină int.

 1

 1

 30

 10

E

   

Cardiologie

 1

 1

 30

 10

E

   

Hematologie

 1

 1

 30

 10

E

   

Endocrinologie

 2

 

 30

 10

E

   

Farmacol.clinică

 

 2

 30

 10

E

IV

Chirurgie

Anatomie

 1

 1

 30

 10

E

   

Chir.toracică

 2

 

 30

 10

E

   

Chir.oncologică

 

 2

 30

 10

E

   

Ortop. Traumat.

 1

 1

 30

 10

E

   

Radiologie-imag

 1

 1

 30

 10

E

 V

Patologie

Morfopatologie

 1 1

 1 

 30 15

 10

E

   

Biol. Cel. molec

 1

 1

 30

 10

E

   

Histologie

 1

 0,5

 22.5

 10

E

   

Oncologie

 

 2

 30

 10

E

VI

Sănăt. Publ.

Igienă

 2

 2

 30

 10

E

   

Epidemiologie

 

 2 1

 30 15

 10

E

   

Microbiologie

 1

 0,5

 22,5

 10

E

VII

Med.dentară

Prot.-reabilitare

 1

 1

 30

 10

E

   

Parodont.chir.mf

 1

 1

 30

 10

E

VIII

Farmacie

Chimia medicam.

 2

 

 30

 10

E

   

Tehnol.farmacol

 1

 1

 30

 10

E

   

Farmacologie

 1

 1

 30

 10

E

               


MODALITATEA DE OBTINERE A CREDITELOR 

- Pentru sustinerea si promovarea examenelor - 60 credite;

- Pentru sustinerea si promovarea Proiectului de cercetare -60 credite; 

- Pentru sustinerea Referatelor -120 credite

 

TABEL cu disciplinele de examen, prin studiu individual, la forma cu frecvență și fără frecvență

Nr.crt

Doctorand

Cond.ştiinţific

Disciplina

Credite

1.

Negovan Anca

Prof.dr.Sabău Marius

Gastroenterologie

10

2.

Cerghizan Diana

Prof.dr.Popşor Sorin

Psihiatrie

10

3.

Popa Dragoş

Prof.dr.Sers-Sturm L.

Chirurgie endosc.

10

4.

Man Adrian

Prof.dr.Deac Radu

Chirurgie vasc.

10

5.

Nath Viorel

Prof.dr.Draşoveanu

Constantin

O.R.L.

10

6.

Kazay Szilard

7.

Madaras Zoltan

Prof.dr.Sabău Marius

Oftalmologie

10

8.

Ganea Mihai

Prof.dr.Jung Ioan

Ginecologie

10

9.

Grama Ovidiu

Prof.dr.Rădulescu

Constantin

10.

Shaer Mohamed

11.

Porav Hodade D.

Prof.dr.Nicolescu Dorin

Urologie

10

12.

Hănţoiu Tudor

Prof.dr.Monea Alexandru

Parodontologie/ Medicină orală

10

13.

Bud Eugen

Prof.dr.Popşor Sorin

Ortodonţie/ Chirurgie M.M.F

10

Plan de învățământ An universitar 2009/2010 pentru doctoranzii înmatriculați la data de 1 octombrie 2009

Nr.
Crt.

Modulul

Disciplina

Titular Curs

Sem.I 

 C L

Sem.II

C L

Total ore

C L

1.

Trunchi comun

Biostatistică - Inf.medicală

Conf. dr.Mărusteri Marius

 1 1

1 1

 30 30

Metodologia şi Etica

Cercetării ştiinţifice

Prof. dr Sabău Monica

Conf. dr. Bacârea Vlad

 2 

  1 1

 30 

  15 15

2.

Cercetări fundamentale

Fiziologie

Prof.dr.Sabău Marius Prof.dr.Dobreanu Dan

 1

1

30

Farmacologie

Prof.dr.Brassai Attila

Prof.dr.Dogaru Maria

 -

1

15

Imunologie

Prof.dr.Dobreanu Minodora

 -

1

15

3.

Specialităţi Medicale

Medicină internă - Hematologie

Prof.dr.Oltean Galafteon

 1

-

15

Cardiologie- Angiologie

Prof.dr.Brassai Zoltan

Prof.dr.Caraşca Emilian

Prof.dr.Dobreanu Dan

-

1

15

Gastroenterologie

Prof.dr.Băţaga Simona

Prof.dr.Dobru Daniela

 -

1

15

   

Cardiologie intervenţională

Prof.dr.Benedek Imre

 -

1

15

Psihiatrie

Prof.dr.Nireştean Aurel

Prof.dr.Gabos-Grecu Iosif

 -

1

15

4.

Specialităţi

Chirurgicale

Anatomie

Prof.dr.Brânzaniuc Klara

 Prof.dr.Galajda Zoltan

 1

1

30

Radiologie-Imagistică

Prof.dr.Buruian Mircea

 -

1

15

Ginecologie

Prof.dr.Szabo Bela

 -

1

15

A.T.I

Prof.dr.Copotoiu Sanda Prof.dr.Azamfirei Leonard

 -

1

15

Chirurgie

Prof.dr.Copotoiu Constantin

Prof.dr.Kasler Miklos

 -

1

Ortopedie- traumatologie

Prof.dr.Nagy Ors

Prof.dr.Băţaga Tiberiu

 -

1

15

5.

Patologie

Morfopatologie

Prof.dr.Jung Ioan

Prof.dr.Egyed-Zs. Imre

Prof.dr.Pavai Zoltan

  Prof.dr.Szentirmay Zoltan

Prof.dr.Ember Istvan

1 1

1

30 15

Fiziopatologie

Prof.dr.Şchiopu Alexandru

1

1

30

Histologie

Prof.dr.Borda Angela

1

-

15

6.

Cercet. de Sănăt. Pub.

Epidemiologie

Prof.dr.Sabău Monica

 -

1

15

Microbiologie

Conf.dr.Toma Felicia

 -

1

15