Organigrama IOSUD

Organigrama IOSUD

Prezentare

Misiunea Studiilor de Doctorat de la Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie din Tîrgu Mureș este de a descoperi, favoriza și disemina cunoștințe și cercetări, de a susţine creativitatea și de a promova performanța și multiculturalismul. Pentru a forma noi generații de cercetători, studiile doctorale din universitatea noastră asigură pregătirea doctoranzilor în șapte domenii fundamentale: medicină, stomatologie, farmacie, filologie, istorie, informatică, inginerie și management, prin activităţi de predare, seminarii, evaluare, cercetare științifică și prin activitățile corespunzătoare fiecărui domeniu de doctorat. Scopul studiilor doctorale este de a atinge standarde de înaltă calitate, prin selectarea riguroasă a candidaților de doctorat și a conducătorilor de doctorat.

În cadrul IOSUD UMFST există două școli doctorale, Școala Doctorală de Medicină și Farmacie și Școala Doctorală de Litere, Științe Umaniste și Aplicate, cu șapte domenii de doctorat acreditate (medicină, stomatologie, farmacie, filologie, istorie, informatică, inginerie și management). Există un număr de 93 de conducători de doctorat și 324 de doctoranzi. Se apreciază şi se susţin, în cadrul studiilor universitare de doctorat, inițiativa, integritatea și excelența, atât a doctoranzilor cât și a conducătorilor de doctorat. Școala Doctorală de Medicină și Farmacie organizează, de asemenea, un Master Program de Cercetare Medicină Științifică Farmaceutică (MCMF), acordat cu 60 ECTS. Curriculum-ul este actualizat, armonizat și compatibil cu cel al altor universități de referinţă din ţară şi din străinătate. În prezent, Școala Doctorală de Medicină și Farmacie organizează 10 cursuri anuale, majoritatea fiind predate de profesori asociați din SUA, China, Marea Britanie etc. Un eveniment important al IOSUD UMFST e reprezentat de Conferinţa Doctoranzilor şi Tinerilor Doctori, organizată anual, cu un program ştiinţific atractiv, cuprinzând lucrări ce abordează teme de actualitate din domeniile medicină, medicină dentară, farmacie, filologie, istorie, informatică, inginerie şi management.

Internaționalizarea studiilor doctorale vizează creșterea calității și vizibilității internaționale a cercetării prin crearea unei rețele de parteneriat cu școli doctorale prestigioase din străinătate, atragerea unor cercetători prestigioşi, stimularea doctoranzilor prin burse naţionale şi internaționale, precum şi favorizarea diseminării rezultatelor cercetării.

                Prof.univ.dr. Rodica Bălaşa
                           Director CSUD