OFERTA CURSURI POSTUNIVERSITARE - Domeniul științe și tehnologie

Evaluatori de riscuri și auditori în domeniul sănătății și securității în muncă  - Acreditat MEC
Coordonator: Prof. univ.dr. ing. abil. Liviu MOLDOVAN

Formare și pregătire a responsabilului cu protecția datelor - Acreditat MEC
Coordonator: Conf. dr. Nicolae PLOEȘTEANU

Competențe digitale în utilizarea platformelor de tip e-learning  Acreditat MEC
Coordonator: Prof. univ. dr. Călin ENĂCHESCU

Formare și pregătirea ofițerilor de legătură pentru securitatea infrastructurilor critice naționale / europene - Acreditat MEC
Coordonator: Conf. dr. Nicolae PLOEȘTEANU

Evaluarea proprietății imobiliare - Acreditat MEC
Coordonator: Conf. dr. Ioan BIRCEA

 

OFERTA CURSURI DE FORMARE PROFESIONALĂ CONTINUĂ

CCNA (Cisco Certified Network Associate) – Associate-level Cisco Career Certification
Coordonator: Lector dr. Bogdan CRAINICU

 

DOCUMENTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE:

Fișa de înscriere (Formare profesională continuă Științe și Tehnologie)
- Copie diplomă de licență sau echivalentă;
- Copie certificat de naștere;
- Copie certificat căsătorie (unde este cazul);
- Copie Carte de identitate;
- Dovada achitării taxei (chitanța sau copie a ordinului de plată cu care s-a achitat cursul).