Oferta educațională

Formarea profesională continuă reprezintă o modalitate de dezvoltare personală a angajaților și o investiție superioară în dezvoltarea capitalului uman, cu impact asupra creșterii calității muncii.

Sistemele de educație și formare profesională încep să devină tot mai flexibile, oamenii fiind tot mai interesați de procesul de învățare pe tot parcursul vieții. Un factor important al numărului mare de persoane care urmăresc educația și formarea profesională este dat de flexibilitatea programelor de studiu: educație la distanță, programe modularizate.

Oferta de formare profesională continuă a D.F.P.C. urmărește să satisfacă cererile de formare profesională continuă atât la nivel individual, cât și la nivel de companii. Absolvirea cursurilor și programelor postuniversitare organizate și desfășurate de D.F.P.C. se finalizează prin eliberarea unor documente specifice fiecărui program de formare profesională continuă, respectiv: certificate de atestare a competențelor profesionale,  certificate de absolvire,  certificate de participare în vederea obținerii atestării, certificate de participare.