Documente utile

REGULAMENT DFPC

LEGEA Nr. 1/2011 din 5 ianuarie 2011 Legea educaţiei naţionale

ORDIN Nr. 4750/2019 din 12 august 2019 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi înregistrare a programelor postuniversitare de către instituţiile de învăţământ superior

Metodologia-cadru de organizare și înregistrare a programelor postuniversitare de către instituțiile de învățământ superior, din 12.08.2019

Decizia CMR (Colegiului Medicilor din România) nr. 12/2018 privind reglementarea sistemului național de educație medicală continuă (EMC), a normelor de acreditare a furnizorilor de educație medicală continua, precum și de creditare a cursurilor postuniversitare și a activităților de educație medicală continuă adresate medicilor.

Legea nr. 460/2003 OBBCSSR (Ordinul Biochimiștilor, Biologilor și Chimiștilor în sistemul sanitar din România) privind exercitarea profesiunilor de biochimist, biolog și chimist, organizarea și funcționarea Ordinului Biochimiștilor, Biologilor și Chimiștilor în sistemul sanitar din România.

Decizia CMDR (Colegiului Medicilor Dentiști din România) nr. 58/2011 privind organizarea sistemului de educație medicală continuă pentru medicii dentiști și pentru aprobarea Regulamentului de educație medicală continuă al CMDR.

Anexa nr. 1 | Regulamentul de educație medicală continuă al Colegiului Medicilor Dentiști din România.

Decizia nr. 3/2019 a C.N. al CFR (Colegiului Farmaciștilor din România) privind aprobarea comisiilor de lucru ale Consiliului Național și a procedurilor de stabilire și acordare a creditelor corespunzătoare formelor de educație farmaceutică efectuate.

Decizia nr. 4/2019 a C.N. al CFR (Colegiului Farmaciștilor din România) privind stabilirea numărului de credite EFC (Educație Farmaceutică Continuă).