Achitare taxe

Taxele de înscriere și de școlarizare se pot achita:

-    în numerar  la casieria universității zilnic între orele 10-12;

-    în numerar la toate agențiile Băncii Transilvania;

-    prin virament bancar/mandat poștal  în contul RO32TREZ47620F330500XXXX deschis la Trezoreria Târgu Mureș cu următoarele informații:  Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie din Târgu Mureș, CF 4322742, Str. Gheorghe Marinescu nr. 38, județul Mureș

 

Pe documentul de plată se va menționa: numele și prenumele cursantului, denumirea cursului pentru care se achită taxa.