DEPARTAMENTUL DE FORMARE PROFESIONALĂ CONTINUĂ

Departamentul de Formare Profesională Continuă (D.F.P.C.) este o structură organizatorică din cadrul UMFST “George Emil Palade” din Târgu-Mureș, fără personalitate juridică și cu activități bazate pe autofinanțare.

Departamentul de Formare Profesională Continuă (D.F.P.C.) încearcă, împreună cu structurile cărora îi este subordonat, să răspundă nevoilor pieței muncii și unei economii bazată pe cunoaștere și să identifice informații relevante privind: tendințele de evoluție a pieței muncii, nevoile de competențe și calificări ale companiilor, gradul de corelare între cererea și oferta de forță de muncă. În acest context, D.F.P.C. urmărește să stabilească o ofertă de programe de formare profesională adaptată la nevoile pieței.

Obiectivul D.F.P.C. reprezintă dezvoltarea și organizarea unor programe postuniversitare de formare și dezvoltare profesională continuă, de perfecționare și de educație permanentă, a unor programe complexe de formare profesională continuă pentru optimizarea performanțelor organizațiilor și eficientizarea eforturilor umane în cadrul acestora, precum și dezvoltarea de activități conexe activității educaționale formale.

Misiunea D.F.P.C. este de a monitoriza și coordona, în cooperare cu toate facultățile din cadrul UMFST ”G.E.P.” din Târgu Mureș, toate activitățile de formare profesională continuă la nivel de universitate desfășurate de facultăți și departamente, sau între acestea și alte entități, externe universității.

Prof.univ.dr. Petruța BLAGA
Director

 

Structura organizatorică a D.F.P.C.