Prezentare

În cadrul Reformei sistemului de învățământ din România, un loc aparte îl ocupă învățământul postuniversitar de perfecționare.

Cursurile postuniversitare de perfecționare se adresează atât medicilor și farmaciștilor, cât și altor categorii de specialiști care doresc să-și completeze formarea științifică și profesională: biologi, chimiști, informaticieni, etc.

Baza de învățământ o constituie clinicile universitare și laboratoarele de profil, cursanții beneficiind și de acces la întreaga dotare cu aparatură (mijloace audio-vizuale, multimedia) a universității.

Cursurile de perfecționare reprezintă forme de învățământ universitar medical uman cu taxă. Pentru stabilirea și încasarea taxelor sunt abilitate instituțiile de învățământ superior implicate prin compartimentele de resort.

Regulament de învățământ postuniversitar

Documente necesare la înscriere:
- fişa de înscriere tipizată;
- chitanţa sau copie a ordinului de plată cu care s-a achitat cursul;
- copia cărții de identitate.

Documentaţia de mai sus se depune la prorectorat cu cel puțin 7 zile înainte de data începerii cursului.

Persoana de contact pentru informații suplimentare:
Domnica Oltean - Departament Rezidențiat și Învățământ Postuniversitar, telefon 0265-21.55.51 int. 164, e-mail: domnica.oltean@umftgm.ro

ACHITARE TAXE CURSURI POSTUNIVERSITARE SI MANIFESTARI STIINTIFICE ORGANIZATE DE UMF

Taxele se pota achita:

-        în numerar  la casieria universitatii zilnic între orele 8-14;

-        în numerar la toate agentiile Băncii Transilvania;

-        prin virament bancar/mandat poștal  în contul RO32TREZ47620F330500XXXX deschis la Trezoreria Tg.Mureș cu urmatoarele informatii: Universitatea de Medicină și Farmacie (U.M.F.) Tg.Mureș, CF 4322742, Str.Gh.Marinescu nr.38,județul Mureș

Pe documentul de plata se va mentiona: numele si prenumele, CNP-ul, denumirea cursului pentru care se achita taxa, disciplina organizatoare (coordonator curs)

Planuri tematice și oferta de cursuri

Planul tematic al Cursurilor postuniversitare pentru anul universitar 2018-2019

Planul tematic al Cursurilor postuniversitare pentru anul universitar 2017-2018

Planul tematic al Cursurilor postuniversitare pentru anul universitar 2016-2017

Planul tematic al Cursurilor postuniversitare pentru anul universitar 2015-2016

Planul tematic al Cursurilor postuniversitare pentru anul universitar 2014-2015

Planul tematic al Cursurilor postuniversitare pentru anul universitar 2013-2014

Planul tematic al Cursurilor postuniversitare pentru anul universitar 2012-2013

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Centrul de formare în Endocrinologie Pediatrică din cadrul UMFST Târgu-Mureș, organizează modulele de curs în vederea obținerii Atestatului în Endocrinologie Pediatrică.  Responsabil de program pentru centrul de pregătire  Târgu-Mureș Prof. Dr. Ionela Pașcanu.

Detalii

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oferta de cursuri a Centrului de formare in ultrasonografie, in vederea obtinerii atestatului - an universitar 2018/2019

CENTRUL DE FORMARE ÎN ULTRASONOGRAFIE AL UMF TG MURES ÎN COLABORARE CU ASOCIAŢIA PENTRU ECOGRAFIE MUREŞ ANUL UNIVERSITAR 2017-2018 ORGANIZEAZA O NOUA SERIE DE CURS ÎN VEDEREA OBTINERII ATESTATULUI IN ULTRASONOGRAFIE GENERALA: PROGRAM

Oferta de cursuri a Centrului de formare in ultrasonografie, in vederea obtinerii atestatului - an universitar 2017/2018

Oferta de cursuri a Centrului de formare in ultrasonografie, in vederea obtinerii atestatului - an universitar 2016/2017

Oferta de cursuri a Centrului de formare in ultrasonografie, in vederea obtinerii atestatului - an universitar 2015/2016

Oferta de cursuri a Centrului de formare în ultrasonografie- în vederea obținerii atestatului 2014-2015

Cursurile in vederea obtinerii de atestat  in  ULTRASONOGRAFIE GENERALĂ - MODUL  I   si MODUL II, programate pentru  perioada 5 ianuarie 2015- 13 februarie 2015 vor incepe pe data 12 ianuarie 2015

Cursul ULTRASONOGRAFIE SPECIALA - MODUL II programat initial pentru perioada 16 februarie - 27 martie 2015, se va desfasura in perioada 23 februarie - 03 aprilie 2015

Oferta de cursuri a Centrului de formare în ultrasonografie- în vederea obținerii atestatului 2013-2014

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cursul “ECOGRAFIA ÎN OBSTETRICĂ ȘI GINECOLOGIE ”, în vederea obținerii de atestat, an universitar 2018-2019 - tematici si detalii  

Cursul “ECOGRAFIA ÎN OBSTETRICĂ ȘI GINECOLOGIE ”, în vederea obținerii de atestat, an universitar 2017-2018 - tematici si detalii   

Cursul “ECOGRAFIA ÎN OBSTETRICĂ ȘI GINECOLOGIE ”, în vederea obținerii de atestat, an universitar 2016-2017
tematici si detalii

Tematici și detalii pentru Cursul “ECOGRAFIA ÎN OBSTETRICĂ ȘI GINECOLOGIE ”, în vederea obținerii de atestat - 2015-2016

Tematici și detalii pentru Cursul “ECOGRAFIA ÎN OBSTETRICĂ ȘI GINECOLOGIE ”, în vederea obținerii de atestat - 2014-2015.

Tematici și detalii pentru Cursul “ECOGRAFIA ÎN OBSTETRICĂ ȘI GINECOLOGIE ”, în vederea obținerii de atestat - 2013-2014.

 

Arhivă Cursuri  Postuniversitare