Taxa de participare

Având în vedere numărul limitat de participanți, înainte de demararea înscrierii verificați disponibilitatea locurilor. Detalii: dr. Lazăr Luminița: 0744967030 sau prin email: luminita.lazar@umfst.ro
Documentele necesare pentru înscrierea la curs:
1. Fișa de înscriere
2. Copie carte de identitate
3. Dovada achitării taxei de curs

Taxele se pota achita în euro sau contravaloarea în lei, la cursul BNR:
- pentru plata în euro, în contul RO92RNCB0193015967800002, cod SWIFT  RNCBROBU, deschis la BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ Târgu Mureș, str. Piața Trandafirilor nr.26, cu următoarele informații:  Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie din Târgu Mureș (UMFST Târgu Mureș), CF 4322742, Str. Gh. Marinescu nr.38, județul Mureș
- pentru plata în lei, în contul RO32TREZ47620F330500XXXX deschis la Trezoreria Târgu Mureș cu urmatoarele informatii:  Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie din Târgu Mureș (UMFST Târgu Mureș), CF 4322742, Str. Gh. Marinescu nr.38, județul Mureș

Pe documentul de plată se va menționa: numele și prenumele, CNP-ul, denumirea cursului pentru care se achită taxa, disciplina organizatoare (coordonator curs).

Documentele se trimit prin email la adresa: luminita.lazar@umfst.ro