Curs de Perfecționare în Parodontologie-Implantologie

Disciplina de Parodontologie a Facultății de Medicină Dentară, UMFST, Târgu Mureş în colaborare cu Asociația GEPI (Groupe d’Etude en Paradontologie et Implantologie)
organizează

Cursul de Perfecționare în Parodontologie-Implantologie care se va defășura sub forma a două seminarii pe parcursul anului 2019 ( 3-6 iunie și 10-13 decembrie 2019), în cadrul Centrului Integrat de Medicină Dentară al Facultății de Medicină Dentară, UMFST Târgu Mureş.

Cursul este susținut de dr. Paul Mattout și dr. Maria-Cristina Vaida (Groupe d'Etude en Parodontologie et Implantologie, Marseille, Franța), cu o vastă experiență în formarea profesională a medicilor din Franța și România și este coordonat de conf. dr. Lazăr Luminița.
Primul seminar are ca lector invitat pe prof. dr. Alexandra Roman, șef al Catedrei de Parodontologie, UMF Iuliu Hațieganu Cluj Napoca, iar al doilea seminar pe prof.dr.Silvia Mârțu, șef al Catedrei de Parodontologie, UMF Gh.T. Popa Iași.

Invitații noștri au o activitate exclusivă în parodontologie-implantologie.

Dr. Paul Mattout
HDR (Habilitation à Diriger de Recherches - Teza de Abilitare)
Autor de cărți și a numeroase publicații
Numeroase comunicări stiintifice internationale
Fost președinte al Societății Franceze de Parodontologie
Președinte al Grupului Educațional în Parodontologie și Implantologie (GEPI)
Redactor șef al Jurnalului de Parodontologie și Implantologie (JPIO)

Dr. Maria-Cristina VAIDA
Doctor în Științe Medicale (UMF Cluj-Napoca)
Diploma post-universitară de Parodontologie și de Implantologie (Marsilia, Franța)
Secretar general GEPI
Publicatii si comunicări stiintifice internationale
Membră a Societății de Parodontologie-Implantologie din Franța
Membră a comitetului de redacție al JPIO

Prof.dr. Alexandra Roman
Profesor abilitat, șefa Disciplinei Parodontologie, Universitatea de Medicină și Farmacie Iuliu Hațieganu Cluj-Napoca.
Coordonator în UMF Cluj al Programului de Pregătire în Rezidențiat , specialitatea Parodontologie,
Medic primar in specialitatile: Parodontologie și Stomatologie Generală;
Conducător de doctorat,
Director sau responsabil partener a numeroase proiecte de cercetare naționale și internaționale,
Autor a 27 articole în reviste ISI Thompson și a 37 articole publicate în alte baze de date.

Prof.dr. Silvia Mârțu

Profesor abilitat, UMF Gr.T. Popa Iași,

Conducător de doctorat, 28 de teze de doctorat finalizate

Director sau membru a numeroase proiecte de cercetare naționale,

Autor a 28 de lucrări în reviste de specialitate cotate ISI, 23 articole în reviste de specialitate indexate ISI și 65 de articole publicate în alte reviste de specialitate BDI,

Autor a 12 cărți de specialitate,

Medic primar în specialitățile: Parodontologie și Stomatologie Generală,

Vicepreședinte al Societății Române de Parodontologie

Cursul se adresează medicilor dentiști, rezidenților, specialiștilor și numărul maxim de participanți este limitat la 40 cursanți/seminar.

Programul cuprinde cursuri teoretice legate de diagnosticul și tratamentul afecțiunilor parodontale și cursuri practice, cu manopere efectuate pe mandibule de animal și prezentarea unor cazuri clinice (video intervenții chirurgicale, pas cu pas).

Detalii legate de program

Taxa de participare este de 650 euro/rezident/seminar și 900 euro/participant/seminar.

Detalii legate de înscriere