ACHITARE TAXE CURSURI POSTUNIVERSITARE SI MANIFESTARI STIINTIFICE ORGANIZATE DE UMFST

Taxele se pota achita:

-        în numerar  la casieria universitatii zilnic între orele 8-14;

-        în numerar la toate agentiile Băncii Transilvania;

-        prin virament bancar/mandat poștal  în contul RO32TREZ47620F330500XXXX deschis la Trezoreria Tg.Mureș cu urmatoarele informatii:  Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie din Târgu Mureș , CF 4322742, Str.Gh.Marinescu nr.38,județul Mureș

Pe documentul de plata se va mentiona: numele si prenumele, CNP-ul, denumirea cursului pentru care se achita taxa, disciplina organizatoare (coordonator curs)