Compartimentul de Certificare Lingvistică

Compartimentul de Certificare Lingvistică (CCL) oferă atât cursuri de limbi străine (engleză, franceză, germană, italiană, norvegiană) cât și de limba română, fiind și un centru instituțional autorizat pentru testarea cunoştinţelor în vederea eliberării certificatelor de competenţă lingvistică. Parteneriatele centrului cu alte insituții permit organizarea examenelor internaționale de competență lingvistică (examene Cambridge, IELTS, DALF, DELF etc.).
Cursurile de limbă oferite de CCL au în vedere perfecţionarea comunicării într-o limbă de circulaţie internaţională, instruire şi testare, obţinerea de certificate lingvistice recunoscute naţional şi internaţional, scopul principal fiind acela de a oferi paşaportul lingvistic. Cursurile de iniţiere, specializare şi/ sau perfecţionare în domeniul limbilor moderne şi al limbii române se adresează tuturor categoriilor de vârstă, sociale şi profesionale.

Componență

Director:

lect. univ. dr. Adrian NĂZNEAN

Director adjunct:

lect. univ. dr. Cristian LAKÓ

Membri:

conf. univ. dr. Luminița CHIOREAN

conf. univ. dr. Bianca HAN

conf. univ. dr. Anișoara POP

conf. univ. dr. Smaranda ȘTEFANOVICI

lect. univ. dr. Andreea BAN

lect. univ. dr. Corina BOZEDEAN

lect. univ. dr. Mirela DREDEȚIANU

lect. univ. dr. Corina LIRCĂ

lect. univ. dr. Nicoleta MARCU

lect. univ. dr. Cristina NICOLAE

lect. univ. dr. Aurora PAȘCAN

lect. univ. dr. Andreea POP

lect. univ. dr. Dana RUS

lect. univ. dr. Laura RUS

asist. univ. dr. Stanca BUCUR

asist. univ. dr. Emanuela TEGLA

asist. univ. dr. Patricia SERBAC

asist. univ. drd. Daniela DĂLĂLĂU

asist. univ. drd. Ildikó ZOLTÁN

secretar:

psih. Claudia VODĂ