Centrul lingvistic Medlingua

Centrul lingvistic Medlingua oferă atât cursuri de limbi străine (engleză, franceză, germană) cât și de limba română, fiind și un centru instituțional autorizat pentru testarea cunoştinţelor în vederea eliberării certificatelor de competenţă lingvistică. Parteneriatele centrului cu alte insituții permit organizarea examenelor internaționale de competență lingvistică (examene Cambridge, IELTS, DALF, DELF, etc.) dar și organizarea de cursuri predate de vorbitori nativi.

Cursurile de limbă oferite de Centrul Medlingua au în vedere perfecţionarea comunicării într-o limbă de circulaţie internaţională, instruire şi testare, obţinerea de certificate lingvistice recunoscute naţional şi internaţional, scopul principal fiind acela de a oferi paşaportul lingvistic. Cursurile de iniţiere, specializare şi/ sau perfecţionare în domeniul limbilor moderne şi al limbii române se adresează tuturor categoriilor de vârstă, sociale şi profesionale.