Activitati de voluntariat

Înscrirea studenților pentru voluntariat

- Înscrierea pentru voluntariat se face la secretariatul Universitații de Medicină și Farmacie la inceputul fiecărui an universitar.

- Se vor menționa datele personale și de contact.

- Se vor menționa datele și orele disponibile pentru activitatea de voluntariat (de obicei activitatea este în zilele de luni-vineri, de la orele 16-20).

 

Program voluntariat studenți

Pot activa ca voluntari în cadrul Centrului de Simulare și Abilități Practice:

- Studenții la medicină, începând din anul I de studii; prioritate au studenții din anul IV și V datorită cunoștințelor deja acumulate pe parcurs, având în vedere tematicile abordate.

- Centrul de simulare âși rezervă dreptul de a alege studenții voluntari în funcție de disponibilitatea și seriozitatea acestora.

 

Activitățile solicitate din partea voluntarilor

- Activitate de pacient standardizat – ”role playing” de pacient cu scenarii prestabilite.

- Eventual, ulterior, activitate de preparator.

FOARTE IMPORTANT: manevrele invazive exersate în cadrul Centrului sunt efectuate exclusiv pe mulajele destinate dezvoltării abilităților practice. Ca atare, NU li se va solicita, sub nicio formă, voluntarilor să participe la efectuarea unor astfel de manevre în calitate de subiect.

De asemenea, toate activitățile care cad în sarcina studenților voluntari vor fi stabilite de comun acord cu aceștia.

 

Îndatoririle studentului voluntar

- Trebuie să respecte regulile interne ale Centrului de Simulare și Abilități Practice.

- Are comportament exemplar pentru ceilalți studenți.

- Trebuie să fie punctual.

- În cazul în care nu poate participa la activitatea programată în prealabil, trebuie să anunțe secretariatul centrului de simulare și eventual să-și găsească înlocuitor

- Răspunde de activitatea administrativă a spațiului în care se desfășoară activitatea.

- Răspunde de integritatea inventarului (mijloace fixe, obiecte de inventar) precum și de buna funcționare a acestora.

- Ajută la întreținerea simulatoarelor.

- Urmărește ca la terminarea activităților simulatoarele să fie predate de către utilizatori în starea în care au fost primite.

- Urmărește consumul de materiale și asigură completarea stocului de consumabile necesare activităților specifice de simulare.

- Verifică respectarea strictă a regulamentului de ordine interioară.

- Se îngrijește de asigurarea curățeniei în sălile de simulare și în vestiar.

- Informează personalul Centrului despre orice abateri, nereguli, erori care produc disfuncționalități în desfășurarea atribuțiilor personale.

 

Programul de voluntariat

- Pentru a putea efectua munca de voluntariat studenții vor trebui să participe la un curs de pregătire de aproximativ 2 ore programat în prealabil (aceste 2 ore nu se cuantifică la recompensă).

- Studenții voluntari vor participa la activitatea de simulare în funcție de necesitate.

- Studenți vor participa la programul de pacient standarizat, unde pot juca rolul unui pacient conform unor scenarii pregătite în prealabil (aproximativ 4-5 ore de activitate/simulare).

- Simulările au loc conform programului afișat al centrului de simulare.

- Programarea voluntarilor va fi efectuată de către coordonatorul centrului de simulare și va fi comunicată studenților vizați pentru confirmare.

- Programarea confirmată nu poate fi schimbată decât cu înștiințarea prealabilă a coordonatorului centrului de simulare.

- Pentru anumite activități de pregătire, recondiționare a simulatoarelor și a centrului de simulare pot fi solicitați studenți pentru ajutor, cu programare prealabilă de către coordonatorul centrului.

- Pentru anumite programe de simulare poate fi solicitat un student care ajută la pregătirea sălii de simulare, de asemenea ajută la activitatea didactică solicitării cadrelor didactice (aproximativ 4-5 ore de activitate/simulare).

 

Recompensarea studenților se va face, în funcție de alegerea studenților, astfel:

- Bonuri de masă la cantina UMF (4 ore = 2 bonuri de masă).

- Abonament pentru sală fitness (8 ore = abonament de 10 intrari/2 luni).

- Introducerea studenților în programul preparator-demonstrator, conform regulamentului actual în vigoare (număr limitat, începând cu anul universitar 2014/2015).

- Contravaloarea activității studenților se va acorda, după efectuarea și confirmarea activității de către personalul centrului de simulare, o dată pe săptămână, conform programului stabilit de coordonatorul centrului de simulare.

 

Sancțiuni

- În caz de neprezentare fără anunțare prealabilă la activități, studentul va fi exclus din programul de voluntariat.

- În caz de nerespectare a regulilor de ordine interioră studentul poate fi exclus din programul de voluntariat.

- Lipsa efectuării îndatoririlor în cadrul activităților de simulare poate duce la anularea recompensării studenților.

 

Rezolvarea unor eventuale probleme/conflicte

- Se va efectua pe cale amiabilă în prezența coordonatorului centrului de simulare.