Servicii şi taxe

Servicii gratuite:

- înscrierea la bibliotecă şi eliberarea permisului de cititor, pentru următoarele categorii de utilizatori:
  studenţi, masteranzi, cadre didactice, personal didactic auxiliar, personal nedidactic U.M.F.S.T.;
- împrumut la domiciliu;
- împrumut la sala de lectură;
- referinţe bibliografice din publicaţii periodice/ baze de date;
- traduceri din/în limbile engleză şi maghiară. Se traduc abstracte ale articolelor sau în limita a 300 de cuvinte (o pagină).
- îndrumare în utilizarea catalogului online (OPAC - Online Public Access Catalogue);
- sală de internet;
- consultare cărți electronice;
- referințe bibliografice la cerere, prin e-mail.

Servicii cu taxă:

- înscrierea la bibliotecă şi eliberarea permisului de cititor pentru următoarele categorii de utilizatori: medici rezidenţi, doctoranzi, cercetători, utilizatori externi (medici din reţeaua sanitară).
Taxa de înscriere - 20 RON, vizarea anuală - 5 RON.

- nerestituirea la termen a documentelor de bibliotecă împrumutate de către utilizatori este de 1 RON/ publicaţie/ zi.


Alte servicii cu taxă:

xerocopiere:               0,10 RON/pagină;
                                     0,20 RON/faţă-verso;
imprimare:                 0,10 RON/pagină;
                                     0,20 RON/faţa-verso;
scanare                       0,20 RON/pagina
scanare+imprimare  0,50 RON/pagină