Prezentare

BIBLIOTECA UNIVERSITĂŢII DE MEDICINĂ, FARMACIE, ȘTIINȚE ȘI TEHNOLOGIE „GEORGE EMIL PALADE”

                                                                         DIN TÂRGU MUREŞ

                                                                          – SCURT ISTORIC -

Biblioteca se află sub patronajul direct al Universităţii de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureş, având statut de bibliotecă universitară. Prin întreaga sa activitate, Biblioteca UMFST este parte integrantă a sistemului naţional de învăţământ superior şi participă la procesul de instruire, formare şi educaţie, precum şi la activitatea de cercetare ştiinţifică din universitate.

Existenţa şi dezvoltarea Bibliotecii universității sunt legate de evoluţia învățământului medical românesc, în general, și de dezvoltarea Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș, în special.

În anul 1945, a luat fiinţă Institutul de Medicină din Târgu Mureș, desprins din cadrul Universității Bolyai din Cluj. Acesta a funcționat la început ca o secție a Facultății de Medicină a Universității din Cluj, cu sediul la Târgu Mureș.

 În anul 1948, Facultatea de Medicină din Târgu Mureș devine un institut de sine stătător, sub numele de Institutul Medico-Farmaceutic din Târgu Mureș. În acelaşi an, Biblioteca s-a mutat de la Cluj, la Târgu Mureş, în actuala clădire centrală a Universității.

 În anul 1991, Biblioteca se mută într-o altă locație, în clădirea fostei Catedre de Științe Sociale. Această nouă locație a pus la dispoziția utilizatorilor o sală de lectură pentru studenți, cu o capacitate de 43 locuri, și o sală de lectură pentru periodice, cu o capacitate de 18 locuri. 

În anul 2000 s-au făcut primii pași înspre informatizare, iar în anul 2003, s-a pus în funcțiune un prim soft de bibliotecă. În anul 2012 s-au achiziționat echipamente pentru scanarea și digitizarea publicațiilor, dezvoltarea Bibliotecii digitale constituind una dintre prioritățile Bibliotecii.

În anul 2018, în urma fuzionării Universității de Medicină și Farmacie și Universitatea "Petru Maior", respectiv a bibliotecilor aparținătoare, s-a constituit noua bibliotecă universitară cu structura ei actuală.

Ca urmare a comasării celor două fonduri de carte, biblioteca nou-constituită și-a îmbogățit colecția bibliofilă cu aproximativ 177.000 volume publicații, fondul total fiind acum de peste 340.000 volume de carte, cuprinzând o gamă largă de documente românești și străine de specialitate: monografii, tratate, cursuri, lucrări practice, enciclopedii, dicționare, atlase, teze de doctorat, reviste, ziare, documente electronice.

Biblioteca UMFST Târgu Mureș se remarcă şi prin colecţiile sale de reviste:

Revista de Medicină şi Farmacie (Acta Medica Marisiensis): 1955-2017;

Orvosi hetilap: 1857-2015;

Annales Pharmaceutiques Francaises 1901-2010;

American Journal of Cardiology: 1927-2013;

American Journal of Physiology: 1941-2011;

Deutsche Medizinische Wochenschrift: 1942-2009;

Clujul Medical 1942-2017;

Presse Medicale: 1944-2009;

Journal of the American Medical Association: 1946-2009;

Archives de Pediatrie: 1949-2009;

Journal of Urology 1948-2013;

Nature 1948-2015;

British Dental Journal: 1951-2013;

Science 1951-2015;

Revista de Chimie 1952-2015;

Chirurgia 1952-2015;

Arzneimittel Forschung: 1952-2010;

Biblioteca 1953-2015;

Revista Română de Pediatrie: 1953-2014;

Die Pharmazie: 1954-2009;

Farmacia: 1955-2015;

Obstetrică şi Ginecologie: 1956-2015;

Revue du Praticien: 1956-2009;

Dermatovenerologia: 1956-2015;

Revista Română de Otorinolaringologie: 1957-2012;

Gyógyszerészet: 1959-2018

Colecţiile bibliotecii noastre sunt îmbogăţite şi de lucrări cu valoare deosebită, lucrări tipărite în secolele al XVI-lea - al XVIII-lea:

Laurentio Phrisio, Epitome opusculi de curandis pustulis, Basileae – 1532;

Cristophoro Heyll, Hoc in volumine haec continentur Artificialis medicatio, constans paraphrasi in Galeni Librum de Artis Medicae Constitutione, Mogunst, 1534;

Arnoldi Novicomensis; Curionem Ioannem, De conservanda bona valetudine, opusculum scholae Salernitanae, ad regem Angliae, Germanicis Rhytmis illustratum, Frankfurt, 1557;

Giulio Cesare Casseri, Nova Anatomia, Frankfurt, 1622;

Anton Nuck, Operationes et Experimenta Chirurgica, Lugduni Batavorum, 1696;

Weszprémi István, Succincta Medicorum Hungariae et Transilvaniae Biographia, Lipsiae, 1774.

În urma comasării fondului de carte a celor două biblioteci, la colecția preexistentă de carte veche, se adaugă un număr de peste 4000 publicații aparținând secolelor XVIII-XIX și prima jumătate a sec. al XX-lea. Un titlu ilustrativ în acest sens este lucrarea " Le spectacle des beaux arts au considerations touchant leur nature, leurs regles principales", autor: M.Lacombe, Paris.

În cadrul Bibliotecii de Medicină a UMFST Târgu Mureş este amenajată o Sală Muzeu de Istoria Medicinii şi Farmaciei,  care găzduiește valori bibliofile, instrumente medicale şi obiecte farmaceutice.

Biblioteca Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie din Târgu Mureș se află într-o continuă dezvoltare și modernizare a activității și serviciilor, în vederea susținerii procesului de educație și cercetare.