Informaţii cititori

Acte necesare pentru eliberarea permisului de cititor:

Pentru studenţi/masteranzi:

- carte de identitate;
- carnet de student (vizat pe anul universitar în curs);

Pentru cadre didactice, personal didactic auxiliar, personal nedidactic U.M.F.S.T.:

- carte de identitate;
- legitimaţie de serviciu.

Pentru medici rezidenţi, utilizatori externi (medici din reţeaua sanitară):

- carte de identitate;
- carnet de rezident / adeverinţa din care să rezulte calitatea de rezident / legitimaţie de serviciu (după caz);
- chitanţă pentru eliberarea permisului de cititor pentru rezidenţi - 20 RON de la casieria universităţii;