Rezultate Admitere iulie 2022

CONFIRMAREA LOCURILOR din 27 iulie 2022

Confirmarea locurilor de către candidații declarați admiși pe listele din 27 iulie 2022 se va realiza prin achitarea taxei de inmatriculare, respectiv primei rate din taxa de școlarizare și depunerea dosarelor fizice la decanatele facultăților, conform calendarului admiterii (https://adminfo.umfst.ro/calendar/), adica pana in 28.07.2022, orele 15:00.

Achitarea taxelor se face direct, la Casieria universității.

Contractul de finanțare a studiilor și anexa I la contract – Acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal se vor depune în 2 (două) exemplare originale, completate și semnate, odată cu dosarul fizic la Decanatul fiecărei facultăți.

Contractul de studii și anexa I la contract – Acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal se vor ridica de la decanatele fiecărei facultăți.

Rezultat Contestații privind viciile de procedură

Comunicat

ANUNȚ CONFIRMARE LOCURI

Candidații care au incercat să efectueze o plată cu cardul bancar și aceasta are statusul de Valid în platforma de Admitere, dar de fapt plata nu este efectuată, trebuie să refacă plata. Aceasta poate fi efectuată atât prin opțiunea card bancar, cât și prin caserie;

Candidații care au incercat să efectueze o plată cu cardul bancar și aceasta are statusul de Valid în platforma de Admitere, dar de fapt plata nu este efectuată și între timp au achitat taxa la caserie, au posibilitatea de a încărca documentul de plata doveditor.

Notă. În cazul în care problema de mai sus s-a reprodus atât pentru plata taxei de înmatriculare cât și pentru plata primei tranșe a taxei de studiu, candidații trebuie să acceseze de două ori butonul „Confirmare loc" pentru a putea încărca un document de plată/ efectua plata online.

REZULTATE FACULTATEA DE INGINERIE ȘI TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI 25.07.2022

Arhitectură (limba engleză)

Anunț important

Candidații care au optat pentru programele de studii Medicină limba română/limba maghiară, Medicină dentară limba română/limba maghiară, au obținut media minim 5.00 și nu au reușit să ocupe un loc bugetat/cu taxă  la programele pentru care au optat, la cerere pot fi înscriși la Facultatea de Farmacie.

Cererile se depun la registratura universității onsite sau online pe adresa de mail: registratura@umfst.ro până în data de 26.07.2022, orele 14.00.

Confirmarea locurilor

Confirmarea locurilor de către candidații declarați admiși în urma concursului de admitere, sesiunea iulie 2022 se va realiza prin intermediul platformei de înscriere și apoi depunerea dosarelor fizice la decanatele facultăților , conform calendarului admiterii.

Ghid confirmare loc admis

Contractul de finanțare a studiilor și anexa I la contract – Acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal se vor depune în 2 (două) exemplare originale, completate și semnate, odată cu dosarul fizic la Decanatul fiecărei facultăți, în perioada 25 iulie 2022, ora 8:00 – 26 iulie 2022, ora 15:00.

Contractul de studii și anexa I la contract – Acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal se vor ridica de la decanatele fiecărei facultăți.

GRILE CORECTE – PROBĂ SCRISĂ – 24 IULIE 2022

Rezultat contestații

Facultatea de Medicină
BIOLOGIE:   Varianta_1    Varianta_2    Varianta_3    Varianta_4
CHIMIE:   Varianta_1    Varianta_2    Varianta_3    Varianta_4

Facultatea de Medicină Dentară
BIOLOGIE MD:   Varianta_1    Varianta_2    Varianta_3    Varianta_4
CHIMIE:   Varianta_1    Varianta_2    Varianta_3    Varianta_4

Facultatea de Farmacie
CHIMIE ORGANICĂ:   Varianta_1    Varianta_2    Varianta_3    Varianta_4

Contestațiile pe subiecte se depun în scris la Registratura universității în primele două ore de la afișarea grilelor corecte, respectiv 24 iulie 2022, ora 15:30 .

FACULTATEA DE STIINȚE ȘI LITERE „PETRU MAIOR” 21.07.2022

Rezultate privind admiterea fără concurs a sportivilor de performanță – OLIMPICI