IMPORTANT - CANDIDAȚII DECLARAȚI ADMIȘI SUPLIMENTAR – PROBĂ SCRISĂ 09.09.2022

În urma hotărârii Consiliului de Administrație al universității, locurile pentru sesiunea septembrie 2022 la Facultatea de Medicină, Program de studiu - Medicina - română-engleză, se suplimenteaza cu 5 locuri.

Candidatii admisi suplimentar la Facultatea de Medicină, Program de studiu - Medicina - română-engleză.

CONFIRMAREA LOCURILOR PENTRU CANDIDAȚII DECLARAȚI ADMIȘI – Probă scrisă 09.09.2022

Confirmarea locurilor de către candidații declarați admiși în urma concursului de admitere, sesiunea septembrie 2022 se va realiza prin intermediul platformei de înscriere și apoi depunerea dosarelor fizice la decanatele facultăților, în 12-13 septembrie 2022, între orele 8:00 - 14:00.

Ghid confirmare loc admis

Contractul de finanțare a studiilor și anexa I la contract – Acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal se vor depune în 2 (două) exemplare originale, completate și semnate, odată cu dosarul fizic la Decanatul fiecărei facultăți, în aceeași perioadă.

Contractul de studii și anexa I la contract – Acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal se vor ridica de la decanatul fiecărei facultăți.

Rezultate Proba scrisă - 9 septembrie 2022

Facultatea de Medicină

    Program de studiu - Medicina - română-engleză

Facultatea de Medicină Dentară

    Program de studiu - Medicina Dentară - română-engleză, maghiară-engleză

Facultatea de Farmacie

    Program de studiu - Farmacie  - română, maghiară

Grile corecte - probă scrisă 9 septembrie 2022

Probă de concurs:
BIOLOGIE:                    Varianta_2      Varianta_3      Varianta_4
CHIMIE:                         Varianta_1
CHIMIE ORGANICĂ:     Varianta_1      Varianta_2

Contestațiile pe subiecte se depun în primele două ore de la afișarea grilelor corecte, respectiv până in 9 septembrie 2022, ora 15:15, la Registratura universității.

CONFIRMAREA LOCURILOR PENTRU CANDIDAȚII DECLARAȚI ADMIȘI

Confirmarea locurilor de către candidații declarați admiși în urma concursului de admitere, sesiunea septembrie 2022 se va realiza prin intermediul platformei de înscriere și apoi depunerea dosarelor fizice la decanatele facultăților, în zilele 09,12,13 septembrie 2022, între orele 8:00 - 14:00.

Ghid confirmare loc admis

Contractul de finanțare a studiilor și anexa I la contract – Acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal se vor depune în 2 (două) exemplare originale, completate și semnate, odată cu dosarul fizic la Decanatul fiecărei facultăți, în aceeași perioadă.

Contractul de studii și anexa I la contract – Acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal se vor ridica de la decanatele fiecărei facultăți.

Facultatea de medicină 08.09.2022

Nutritie si dietetica