ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR LA CONCURSUL DE ADMITERE CARE SUSȚIN PROBA SCRISĂ ÎN DATA DE 9 septembrie 2022

Repartizarea pe Săli de concurs a candidaților

Sala nr.16 UMFST se gasește în clădirea principală a universității situată pe str. Gheorghe Marinescu nr.38, la parter.

Proba scrisă începe la ora 10.00 şi dureaza 3 (trei) ore pentru programele de studiu Medicina, Medicina Dentara si Farmacie.

Candidații pot intra în sălile de concurs în care sunt repartizați intre orele 9,00 și 9,30.

Candidații pot avea asupra lor la intrarea în sala de examen în vederea susținerii probelor scrise, o sticlă cu apă / suc şi dulciuri. Recomandăm utilizarea măștii de protecție!!!

La intrarea în sălile de concurs, candidaţii se legitimeaza cu Buletin de Identitate/ Carte de Identitate / Pașaport în termen de valabilitate, și vor avea asupra lor legitimația de concurs, printată de fiecare candidat la finalizarea procedurii de înscriere online.

Plicurile cu subiectele de examen se vor deschide la ora 10.00; candidații care în momentul deschiderii subiectelor nu se află în sala de concurs, pierd dreptul de a susține examenul.

Nu este permisă intrarea în sală cu telefoane mobile, calculatoare și instrumente de scris proprii.

Universitatea pune la dispoziția candidaților carioca pentru completarea grilelor si pixuri pentru ciorne.

Pentru proba scrisă de chimie organică candidații vor primi minicalculatoare.

Candidaţii sunt rugați să urmărească informaţiile privind examenul de admitere afişate la avizierul universităţii şi publicate pe site-ul universității la secțiunea Admitere; aceste informații vor fi actualizate periodic.

LOCURI CU TAXĂ DE 7500 EURO LA PROGRAMELE DE STUDIU MEDICINĂ ȘI MEDICINĂ DENTARĂ - SEPTEMBRIE 2022

Universitatea anunță scoaterea la concurs a locurilor rămase disponibile pentru sesiunea septembrie 2022, la următoarele programe de studii:


1. MEDICINĂ (limba română-engleză) - 30 locuri
2. MEDICINĂ DENTARĂ (limba română și maghiară)
– limba română-engleză: 10 locuri
– limba maghiară-engleză: 10 locuri

Studenții admiși la aceste programe de studiu vor studia în LR sau LM ca program de baza, dar vor avea posibilitatea de a opta să studieze unele discipline în limba engleză.

Candidații vor susține un test de verificare a cunoștințelor de limbă engleză în data de 8 septembrie 2022 - examen scris, la sediul Universității, cu rezultatul admis/respins. Doar candidații declarați admiși vor putea participa la proba de admitere din 9 septembrie 2022. Testul va începe la ora 11.00 și va avea o durată de o oră.

Locația de desfășurare a testului de verificare a cunoștințelor de limbă engleză este Amfiteatrul 16, Clădirea principală (C3), str. Gheorghe Marinescu, nr.38.

Testul va consta din întrebări cu complement multiplu, formare de cuvinte, completare de spații etc.

Bibliografie orientativă:
Evans, V., FCE Use of English 1, Express Publishing, 2008
Evans, V., FCE Use of English 2, Express Publishing, 2015
Vince, M., Emmerson, P., Intermediate Language Practice, Macmillan, 2003
Vince, M., Sunderland, P., Advanced Language Practice, Macmillan, 2003

Candidații care dețin un certificat de limba engleză (FCE, CPE, ECL, IELTS, TOEFL; nivel minim B2) sunt rugați să trimită o copie scanată la adresa ccl@umfst.ro în vederea echivalării. Candidații cărora li se echivalează certificatul vor fi scutiți de susținerea probei de limbă.

Metodologia de admitere va fi identică cu cea din sesiunea iulie 2022.

Perioada de înscriere va fi 1 septembrie, orele 9:00 - 7 septembrie 2022, orele 12:00, iar data examenului va fi 9 septembrie 2022. Înscrierea se va realiza exclusiv online.

• Studenții admiși vor rămâne la această formă de școlarizare până la încheierea studiilor. Trecerea la programele de studii în limba română sau în limba maghiară, la buget sau cu taxă anuală de 9000 de lei se va putea face doar susținând un nou examen de admitere și obținând media ultimului clasat la buget (pentru cei care solicită transfer la locuri bugetate – exclusiv în anul I) sau la taxă (pentru cei care solicită transfer la locuri cu taxă de 9.000 lei – în anul corespunzător). În aceste condiții, creditele obținute vor fi recunoscute conform Regulamentului de aplicare a sistemului european de credite transferabile (ECTS) iar studenții vor intra în procesul de reclasificare anuală buget/taxă începând cu anul universitar următor celui în care a avut loc transferul.
• Studenților admiși la această formă de școlarizare nu li se va acorda ulterior transfer în alte centre universitare.
• Studenții admiși la această formă de școlarizare nu vor fi incluși în procedura de clasificare anuală specifică studenților la buget/cu taxă, deci nu vor putea deveni, de-a lungul anilor de studii, studenți la buget și nici bursieri decât în condițiile precizate mai sus: concurs de admitere – an intermediar cu taxă în lei – reclasificare în anul următor.
• La confirmarea locului obținut în urma admiterii, se va completa și o anexa specifică în care se vor preciza opțiunile de studiu.

 

LOCURILE DISPONIBILE PENTRU SESIUNEA SEPTEMBRIE 2022 LA FACULTĂȚILE DE MEDICINĂ, FARMACIE, INGINERIE ȘI TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI, ȘTIINȚE ȘI LITERE „PETRU MAIOR” ȘI ECONOMIE ȘI DREPT

Facultatea

Domeniul de licență

Programul de studiu

acreditat (A)/

autorizat provizoriu (AP)

Repartizare locuri

Buget

Taxă

Lb. română

Lb. maghiară

Lb. engleză

Facultatea de Medicină

Sănătate

Nutriție și dietetică

A

8

-

-

-

Facultatea de Farmacie

Sănătate

Farmacie (linia de studii română și linia de studii maghiară)

A

-

10

-

10

Chimie medicală

AP

9

-

-

10

Cosmetică medicală și tehnologia produsului cosmetic

A

1

-

-

8

Facultatea de Inginerie și Tehnologia informației

Arhitectură

Arhitectură (în limba engleză)

AP

-

-

7

30

Ingineria sistemelor

Automatică și informatică aplicată

A

10F

-

-

10

Inginerie energetică

Energetică și tehnologii informatice

AP

24F

-

-

15

Inginerie industrială

Tehnologia construcțiilor de mașini

A

7+24F

-

-

10

Inginerie și management

Inginerie economică industrială

A

4+30F

-

-

-

Informatică

Informatică

A

6F

-

-

5

Informatică (în limba maghiară)

AP

-

13F

-

-

Facultatea de Științe și Litere “Petru Maior”

Istorie

Istorie

A

15F

-

-

5

Limbă și literatură

Limba și literatura română – Limba și literatura engleză

A

4F

-

-

23

Limbi moderne aplicate

Limbi moderne aplicate (engleză; franceză; germană; italiană)

AP

10F

-

-

23

Științe ale comunicării

Comunicare și relații publice

A

15F

-

-

2

Studii de securitate

Studii de securitate

AP

6F

-

-

3

Științe ale educației

Pedagogia învățământului primar și preșcolar

AP

0

-

-

4

Educație fizică și sport

Educație fizică și sportivă

A

0

-

-

8

Facultatea de Economie și Drept

 

Management

Management – IF

A

0

-

-

31

Management – ID

AP

0

-

-

33

Administrarea afacerilor

Economia comerțului, turismului și serviciilor

A

13F

-

-

30

Contabilitate

Contabilitate și informatică de gestiune – IF

A

0

-

-

36

Contabilitate și informatică de gestiune – ID

AP

0

-

-

55

Finanțe

Finanțe și bănci

A

14F

-

-

25

Științe administrative

Administrație publică

A

7F

-

-

35

Drept

Drept – IF

A

0

-

-

14

Drept – ID

AP

0

-

-

30

* F – locuri finanțate din bugetul universității