Rezultate Admitere septembrie 2021

Rezultate Admitere 13 septembrie 2021

Arhitectura

IMPORTANT

Situatia locurilor ocupate in urma redistribuirii, la 14 septembrie 2021, ora 13:00

Candidații admiși fără loc la Medicină - limba română-engleză (taxă EURO), pot opta pentru un loc la programul de studiu Medicină dentară - limba română-engleză (taxă EURO) sau Farmacie - limba română (buget), indiferent de proba de concurs susținută, în limita locurilor rămase neocupate. Ocuparea locurilor se va face în ordine strict descrescătoare a mediilor de concurs obținute la concursul din 10 septembrie 2021 . Cererile se depun exclusiv online pe adresa de email oficiu.admitere@umfst.ro până în 14 septembrie 2021, ora 12:00.

Locuri disponibile: Farmacie - limba română (buget): 5 locuri, Medicină dentară - limba română-engleză (taxă EURO): 3 locuri

CONFIRMAREA LOCURILOR PENTRU CANDIDAȚII DECLARAȚI ADMIȘI – Probă scrisă 10.09.2021

Confirmarea locurilor de către candidații declarați admiși în urma concursului de admitere, sesiunea septembrie 2021 se va realiza prin intermediul platformei de înscriere și apoi depunerea dosarelor fizice la decanatele facultăților, în 13-14 septembrie 2021, între orele 8:00 - 14:00.

Ghid confirmare loc admis

Contractul de finanțare a studiilor și anexa I la contract – Acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal se vor depune în 2 (două) exemplare originale, completate și semnate, odată cu dosarul fizic la Decanatul fiecărei facultăți, în aceeași perioadă.

Contractul de studii și anexa I la contract – Acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal se vor ridica de la decanatele fiecărei facultăți.

Rezultate Proba scrisă - 10 septembrie 2021

Facultatea de Medicină

    Program de studiu - Medicina - română-engleză

Facultatea de Medicină Dentară

    Program de studiu - Medicina Dentară - română-engleză, maghiară-engleză

Facultatea de Farmacie

    Program de studiu - Farmacie

Grile corecte - probă scrisă 10 septembrie 2021

Probă de concurs:
BIOLOGIE:                    Varianta_1    Varianta_2    Varianta_3    Varianta_4
CHIMIE:                         Varianta_3   
CHIMIE ORGANICĂ:     Varianta_4

Contestațiile pe subiecte se trimit în primele două ore de la afișarea grilelor corecte, respectiv 10 septembrie 2021, ora 15:50, pe adresa rectorat@umfst.ro sau la Registratura universității.

REZULTATE ADMITERE SEPTEMBRIE 2021

Facultatea de Farmacie

Chimie medicală

 

Facultatea de Medicină dentară

Tehnică dentară