ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR LA CONCURSUL DE ADMITERE CARE SUSȚIN PROBA SCRISĂ ÎN DATA DE 10 septembrie 2021

Repartizarea pe Săli de concurs a candidaților

Sala nr.1 UMFST se gasește în clădirea principală a universității situată pe str. Gheorghe Marinescu nr.38, la parter.

 

Proba scrisă începe la ora 10.00 şi dureaza 3 (trei) ore pentru programele de studiu Medicina, Medicina Dentara si Farmacie.

Candidații pot intra în sălile de concurs în care sunt repartizați intre orele 9,00 și 9,30.

Candidații vor avea asupra lor la intrarea în sala de examen în vederea susținerii probelor scrise, una dintre urmatoarele dovezi:
• Dovada că este vaccinat împotriva virusului SARS-CoV-2, pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare;
• Rezultatul negativ al unui test RT-PCR nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid nu mai vechi de 24 de ore;
• Dovada că se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 90-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2;

masca de protecție și dacă doresc, o sticlă cu apă sau suc şi dulciuri.

La intrarea în sălile de concurs, candidaţii se legitimeaza cu Buletin de Identitate/ Carte de Identitate / Pașaport în termen de valabilitate, și vor avea asupra lor legitimația de concurs, printată de fiecare candidat la finalizarea procedurii de înscriere online.

Plicurile cu subiectele de examen se vor deschide la ora 10.00; candidații care în momentul deschiderii subiectelor nu se află în sala de concurs, pierd dreptul de a susține examenul.

Nu este permisă intrarea în sală cu telefoane mobile, calculatoare și instrumente de scris proprii.

Universitatea pune la dispoziția candidaților carioca pentru completarea grilelor si pixuri pentru ciorne.

Pentru proba scrisă de chimie organică candidații vor primi minicalculatoare.

Candidaţii sunt rugați să urmărească informaţiile privind examenul de admitere afişate la avizierul universităţii şi publicate pe site-ul universității la secțiunea Admitere; aceste informații vor fi actualizate periodic.

Statistici înscriere - septembrie 2021

CONCURS FACULTATE PROGRAM DE STUDII TIP DE LOC Dosare Trimise
Medicină română-engleză (taxă EURO) Facultatea de Medicină Medicină Roman cu taxa in Euro 50
Medicină dentară română-engleză (taxă EURO) Facultatea de Medicină Dentară Medicină dentară Roman cu taxa in Euro 7
Medicină dentară maghiară-engleză (taxă EURO) Facultatea de Medicină Dentară Medicină dentară Maghiar cu taxa in Euro 2
Farmacie (Buget) Facultatea de Farmacie Farmacie Roman bugetat 3

LOCURI CU TAXĂ DE 7500 EURO LA PROGRAMELE DE STUDIU MEDICINĂ ȘI MEDICINĂ DENTARĂ - SEPTEMBRIE 2021

Universitatea anunță scoaterea la concurs a locurilor rămase disponibile pentru sesiunea septembrie 2021, la următoarele programe de studii:


1. MEDICINĂ (limba română) - 30 locuri
2. MEDICINĂ DENTARĂ (limba română și maghiară)
– limba română: 5 locuri
– limba maghiară: 5 locuri

Studenții admiși la aceste programe de studiu vor studia în LR sau LM ca program de baza, dar vor avea posibilitatea de a opta să studieze unele discipline în limba engleză.

Candidații vor susține un test de verificare a cunoștințelor de limbă engleză în data de 9 septembrie 2021 - examen scris, la sediul Universității, cu rezultatul admis/respins. Doar candidații declarați admiși vor putea participa la proba de admitere din 10 septembrie 2021. Testul va începe la ora 11.00 și va avea o durată de o oră.

Locația de desfășurare a testului de verificare a cunoștințelor de limbă engleză este Sala Festivă, str Gheorghe Marinescu, nr.38.

Testul va consta din întrebări cu complement multiplu, formare de cuvinte, completare de spații etc.

Bibliografie orientativă:
Evans, V., FCE Use of English 1, Express Publishing, 2008
Evans, V., FCE Use of English 2, Express Publishing, 2015
Vince, M., Emmerson, P., Intermediate Language Practice, Macmillan, 2003
Vince, M., Sunderland, P., Advanced Language Practice, Macmillan, 2003

Candidații care dețin un certificat de limba engleză (FCE, CPE, ECL, IELTS, TOEFL; nivel minim B2) sunt rugați să trimită o copie scanată la adresa ccl@umfst.ro în vederea echivalării. Candidații cărora li se echivalează certificatul vor fi scutiți de susținerea probei de limbă.

Metodologia de admitere va fi identică cu cea din sesiunea iulie 2021.

Perioada de înscriere va fi 1 septembrie, orele 9:00 - 8 septembrie 2021, orele 12:00, iar data examenului va fi 10 septembrie 2021. Înscrierea se va realiza exclusiv online.

• Studenții admiși vor rămâne la această formă de școlarizare până la încheierea studiilor. Trecerea la programele de studii în limba română sau în limba maghiară, la buget sau cu taxă anuală de 9000 de lei se va putea face doar susținând un nou examen de admitere și obținând media ultimului clasat la buget (pentru cei care solicită transfer la locuri bugetate – exclusiv în anul I) sau la taxă (pentru cei care solicită transfer la locuri cu taxă de 9.000 lei – în anul corespunzător). În aceste condiții, creditele obținute vor fi recunoscute conform Regulamentului de aplicare a sistemului european de credite transferabile (ECTS) iar studenții vor intra în procesul de reclasificare anuală buget/taxă începând cu anul universitar următor celui în care a avut loc transferul.
• Studenților admiși la această formă de școlarizare nu li se va acorda ulterior transfer în alte centre universitare.
• Studenții admiși la această formă de școlarizare nu vor fi incluși în procedura de clasificare anuală specifică studenților la buget/cu taxă, deci nu vor putea deveni, de-a lungul anilor de studii, studenți la buget și nici bursieri decât în condițiile precizate mai sus: concurs de admitere – an intermediar cu taxă în lei – reclasificare în anul următor.
• La confirmarea locului obținut în urma admiterii, se va completa și o anexa specifică în care se vor preciza opțiunile de studiu.

 

LOCURILE DISPONIBILE PENTRU SESIUNEA SEPTEMBRIE 2021 LA FACULTĂȚILE DE MEDICINĂ DENTARĂ, FARMACIE, INGINERIE ȘI TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI, ȘTIINȚE ȘI LITERE „PETRU MAIOR” ȘI ECONOMIE ȘI DREPT

Facultatea

Domeniul de licență

 

Programul de studiu acreditat (A)/

autorizat provizoriu (AP)

Repartizare locuri

Buget

 

Taxă

Lb. română

Lb. maghiară

Lb.

engleză

 

Facultatea de Medicină Dentară

Sănătate

Tehnică dentară

A

2

-

-

-

Facultatea de Farmacie

Sănătate

Farmacie (linia de studii română și linia de studii maghiară)

A

8

23

-

-

Chimie medicală

AP

25

-

-

-

Facultatea de Inginerie și Tehnologia Informației

Arhitectură

Arhitectură (în limba engleză)

AP

-

-

15

30

Ingineria sistemelor

Automatică și informatică aplicată

A

10F

-

-

8

Inginerie energetică

Energetică și tehnologii informatice

AP

29F

-

-

12

Inginerie industrială

Tehnologia construcțiilor de mașini

A

6+

25F

-

-

10

Sisteme de producție digitale

AP

50F

-

-

10

Inginerie și management

Inginerie economică industrială

A

13F

-

-

9

Științe inginerești aplicate

Inginerie medicală

AP

10F

-

-

-

Informatică

Informatică

A

10F

-

-

1

Informatică (în limba maghiară)

AP

-

11F

-

10

Facultatea de Științe și Litere “Petru Maior”

Istorie

Istorie

A

16F

-

-

5

Limbă și literatură

Limba și literatura română - Limba și literatura engleză

A

10F

-

-

25

Limbi moderne aplicate

Limbi moderne aplicate (engleză; franceză; germană; italiană)

AP

10F

-

-

25

Științe ale comunicării

Comunicare și relații publice

A

13F

-

-

4

Comunicare și media emergente

AP

22F

-

-

35

Studii de securitate

Studii de securitate

AP

11F

-

-

5

Științe ale educației

Pedagogia învățământului primar și preșcolar

AP

4F

-

-

5

Facultatea de Economie și Drept

 

Management

Management – IF

A

12F

-

-

35

Management – ID

AP

-

-

-

49

Administrarea afacerilor

Economia comerțului, turismului și serviciilor

A

15F

-

-

45

Contabilitate

Contabilitate și informatică de gestiune – IF

A

-

-

-

35

Contabilitate și informatică de gestiune – ID

AP

-

-

-

62

Finanțe

Finanțe și bănci

A

8F

-

-

35

Științe administrative

Administrație publică

A

19F

-

-

34

Drept

Drept – IF

A

-

-

-

19

Drept – ID

AP

-

-

-

37