CONFIRMAREA LOCURILOR PENTRU CANDIDAȚII DECLARAȚI ADMIȘI – Probă scrisă 10.09.2020

Confirmarea locurilor de către candidații declarați admiși în 10.09.2020, în urma concursului de admitere, sesiunea septembrie 2020 se va realiza online, prin intermediul platformei de înscriere , în intervalul 10-11.09.2020.

Achitarea taxei se poate face:
    1. online, prin intermediul portalului de înscriere, cu exceptia celor de pe locurile redistribuite,
    2. direct, la Casieria universității,
    3. prin virament bancar (nu se acceptă mandate poștal) în contul:
              Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „G.E.Palade" (U.M.F.S.T.) Tg. Mureş  
              Str. Gh. Marinescu Nr.38,
              Judeţul Mureş, Cod poştal 540142                                         
              CF 4322742    
              CONT IBAN : RO32TREZ47620F330500XXXX
              TREZORERIA TG. MURES

Documentele originale, fișa de înscriere și contractual de studii se vor depune la decanatul facultăţii in data 11 septembrie 2020 între orele 8-15 sau în data de 14 septembrie între orele 8-12.

Candidatul declarat admis, va accesa platforma de înscriere, se va autentifica cu datele din contul creat la înscriere și va confirma locul obținut. De asemenea, odată cu confirmarea locului, candidatul va lua la cunoștință despre prevederile contractului de finanțare a studiilor și ale anexei I la contract – Acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal , va achita taxa de înmatriculare (100 lei) și prima rată din taxa de școlarizare. Toate aceste operațiuni vor fi executate prin intermediul platformei online.

Ghid confirmare loc admis

Contractul de finanțare a studiilor și anexa I la contract – Acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal se vor depune în 2 (două) exemplare originale, completate și semnate, odată cu dosarul fizic la Decanatul fiecărei facultăți, în perioada 11 septembrie – 14 septembrie 2020.

Contractul de studii și anexa I la contract – Acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal pot fi descărcate din platforma de înscriere sau de aici , pentru programul de studii la care a fost admis candidatul.

Rezultate Proba scrisă - 10 septembrie 2020

Facultatea de Medicină

    Program de studiu - Medicina - română-engleză

Facultatea de Medicină Dentară

    Program de studiu - Medicina Dentară - română-engleză, maghiară-engleză