ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR LA CONCURSUL DE ADMITERE CARE SUSȚIN PROBA SCRISĂ ÎN DATA DE 10 SEPTEMBRIE 2020

Rezultatele probei eliminatorii de limba engleză

Proba scrisă începe la ora 10.00 şi durează 3 (trei) ore pentru programele de studiu Medicină și Medicină Dentară.

Candidații pot intra în sălile de concurs în care sunt repartizați intre orele 9,00 și 9,30.

Candidații vor avea asupra lor chestionarul epidemiologic (se poate descarca aici) completat si semnat, rezultatul testului COVID eliberat cu maxim 48 ore înainte, pentru cetățenii cu domiciliul în afara României sau dovada că sunt în România de minim 14 zile (bilet de avion, stampila graniță, dovada cazare hotel, etc), masca de protecție și dacă doresc, o sticlă cu apă sau suc şi dulciuri.

La intrarea în sălile de concurs, candidaţii se legitimeaza cu Buletin de Identitate/ Carte de Identitate / Pașaport în termen de valabilitate și vor avea asupra lor legitimația de concurs, printată de fiecare candidat la finalizarea procedurii de înscriere online.

Plicurile cu subiectele de examen se vor deschide la ora 10.00; candidații care în momentul deschiderii subiectelor nu se află în sala de concurs, pierd dreptul de a susține examenul.

Nu este permisă intrarea în sală cu telefoane mobile, calculatoare și instrumente de scris proprii.

Universitatea pune la dispoziția candidaților carioca pentru completarea grilelor si pixuri pentru ciorne.

Pentru proba scrisă de chimie organică candidații vor primi minicalculatoare.

Candidaţii sunt rugați să urmărească informaţiile privind examenul de admitere afişate la avizierul universităţii şi publicate pe site-ul universității la secțiunea Admitere; aceste informații vor fi actualizate periodic.

Vă rugăm să sesizați orice eventuale neconcordanţe/ erori pe adresa rectorat@umfst.ro până miercuri, 9 septembrie 2020, orele 13:00.

Repartizarea pe Săli de concurs a candidaților

Repartizarea pe Săli de concurs a candidaților

Legenda Sălilor de concurs

Statistici înscriere - septembrie 2020

CONCURS FACULTATE PROGRAM DE STUDII TIP DE LOC Dosare Trimise
Medicină română-engleză (taxă EURO) Facultatea de Medicină Medicină Roman cu taxa in Euro 74
Medicină dentară română-engleză (taxă EURO) Facultatea de Medicină Dentară Medicină dentară Roman cu taxa in Euro 3
Medicină dentară maghiară-engleză (taxă EURO) Facultatea de Medicină Dentară Medicină dentară Maghiar cu taxa in Euro 3

Informatii admitere sesiunea septembrie 2020 pentru romanii de pretutindeni

Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș scoate la concurs, în sesiunea septembrie 2020, 11 locuri la categoria ROMÂNI DE PRETUTINDENI.

Candidații pot opta pentru programele de studii de mai jos:

Nr. crt.

Facultate

Programul de studii universitare de licență

1.

Facultatea de Inginerie și Tehnologia informației

Tehnologia construcțiilor de mașini

Inginerie economică industrială

Energetică și tehnologii informatice

Sisteme de producție digitale

2.

Facultatea de Științe și Litere „Petru Maior"

Istorie

Limba și literatura română - Limba și literatura engleză

Limbi moderne aplicate (engleză, franceză, italiană, germană)

Comunicare și relații publice

Comunicare și media emergente

3.

Facultatea de Economie și Drept

Management

Contabilitate și informatică de gestiune

Finanțe și bănci

Administrație publică

Drept

Metodologia de admitere va fi identica cu cea din sesiunea iulie 2020.

Termenul de trimitere a dosarelor este 8 septembrie 2020, iar rezultatele se vor afișa miercuri, 9 septembrie 2020.

Dosarele întocmite conform Metodologiei, se trimit exclusiv on-line pe adresa de e-mail: dosaradmitere_rp@umfst.ro

Fișă înscriere pentru Facultățile de Inginerie și Tehnologia Informației, Științe și Litere „Petru Maior” și Economie și Drept.

Selecția candidaților se realizează conform criteriilor din Fișă evaluare .

Notă: Toate informațiile utile cu privire la documentele necesare în vederea admiterii în sesiunea septembrie 2020, se regăsesc la adresa https://adminfo.umfst.ro/romani-de-pretutindeni-si-cetateni-straini/ (metodologie, documente dosar, etc.)

LOCURI CU TAXĂ DE 6000 EURO LA PROGRAMELE DE STUDIU MEDICINĂ ȘI MEDICINĂ DENTARĂ - SEPTEMBRIE 2020

Universitatea anunță scoaterea la concurs a locurilor rămase disponibile pentru sesiunea septembrie 2020, la următoarele programe de studii:

1. MEDICINĂ (limba română) - 40 locuri

2. MEDICINĂ DENTARĂ (limba română și maghiară)
– limba română: 5 locuri
– limba maghiară: 5 locuri

Studenții admiși la aceste programe de studiu vor studia în LR sau LM ca program de baza, dar vor avea posibilitatea de a opta să studieze unele discipline în limba engleză.

Candidații vor susține un test de verificare a cunoștințelor de limbă engleză în data de 9 septembrie 2020 - examen scris, la sediul Universității, cu rezultatul admis/respins. Doar candidații declarați admiși vor putea participa la proba de admitere din 10 septembrie 2020. Testul va începe la ora 11.00 și va avea o durată de o oră.

Locația de desfășurare a testului de verificare a cunoștințelor de limbă engleză este Sala Festivă, str Gheorghe Marinescu, nr.38.

Metodologia de admitere va fi identică cu cea din sesiunea iulie 2020.

Perioada de înscriere va fi 4 septembrie, orele 8:00 - 8 septembrie 2020, orele 12:00, iar data examenului va fi 10 septembrie 2020. Înscrierea se va realiza exclusiv online.

• Studenții admiși vor rămâne la această formă de școlarizare până la încheierea studiilor. Trecerea la programele de studii în limba română sau în limba maghiară, la buget sau cu taxă anuală de 9000 de lei se va putea face doar susținând un nou examen de admitere și obținând media ultimului clasat la buget (pentru cei care solicită transfer la locuri bugetate – exclusiv în anul I) sau la taxă (pentru cei care solicită transfer la locuri cu taxă de 9.000 lei – în anul corespunzător). În aceste condiții, creditele obținute vor fi recunoscute conform Regulamentului de aplicare a sistemului european de credite transferabile (ECTS) iar studenții vor intra în procesul de reclasificare anuală buget/taxă începând cu anul universitar următor celui în care a avut loc transferul.
• Studenților admiși la această formă de școlarizare nu li se va acorda ulterior transfer în alte centre universitare.
• Studenții admiși la această formă de școlarizare nu vor fi incluși în procedura de clasificare anuală specifică studenților la buget/cu taxă, deci nu vor putea deveni, de-a lungul anilor de studii, studenți la buget și nici bursieri decât în condițiile precizate mai sus: concurs de admitere – an intermediar cu taxă în lei – reclasificare în anul următor.
• La confirmarea locului obținut în urma admiterii, se va completa și o anexa specifică în care se vor preciza opțiunile de studiu.

 

LOCURILE DISPONIBILE PENTRU SESIUNEA SEPTEMBRIE 2020 LA FACULTATILE DE INGINERIE SI TEHNOLOGIA INFORMATIEI, STIINTE SI LITERE „PETRU MAIOR” SI ECONOMIE SI DREPT

Nr. crt.

Facultate

Programul de studii universitare de licență

Repartizare locuri

Buget

Finanțate

Taxă

LR

LM

1.

Facultatea de Inginerie și Tehnologia informației

Tehnologia construcțiilor de mașini

5

-

16

10

Inginerie economică industrială

-

-

9

-

Energetică și tehnologii informatice

-

-

35

15

Sisteme de producție digitale

-

-

50

10

Informatică (în limba maghiară)

-

-

15

10

2.

Facultatea de Științe și Litere „Petru Maior"

Istorie

-

-

8

4

Limba și literatura română - Limba și literatura engleză

-

-

4

30

Limbi moderne aplicate (engleză, franceză, italiană, germană)

-

-

1

30

Comunicare și relații publice

-

-

8

5

Comunicare și media emergente

-

-

12

5

Pedagogia învățământului primar și preșcolar

-

-

2

4

3.

Facultatea de Economie și Drept

Management

-

-

-

35

Management – ID

-

-

-

50

Contabilitate și informatică de gestiune

-

-

-

35

Contabilitate și informatică de gestiune – ID

-

-

-

50

Finanțe și bănci

-

-

12

35

Administrație publică

-

-

9

35

Drept

-

-

-

24

Drept – ID

-

-

-

30