Informații Admitere 2020

Informațiile legate de procesul de admitere la toate programele de studii din cadrul Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș se regăsec pe platfoma AdmINFO

ANUNȚ OLIMPICI pentru programe de studii din domeniul SĂNĂTATE

Rezoluții olimpici

Se pot înscrie, fără susținerea concursului de admitere, pe locurile finanțate de la bugetul de stat:  
a. absolvenții de liceu care au obținut, în perioada studiilor liceale, premiile I, II, III la olimpiadele școlare internaționale la Biologie, Chimie, Fizică, Informatică sau Matematică  
b. absolvenții de liceu care au obținut premiile I, II sau III la faza națională a olimpiadelor școlare de la Biologie, Chimie, Fizică, Informatică sau Matematică, recunoscute de M.E.C., în cel puțin unul din ultimii doi ani de școlarizare.  

Absolvenții de liceu care se înscriu în condițiile de mai sus vor depune on-line, o cerere insoțită de copie a diplomei adresată Rectoratului universității, la adresa de mail: rectorat@umfst.ro, până în data de 17 iulie 2020, iar Consiliul de Administrație va decide asupra solicitărilor.

Rezultatul se va afisa in data de 21 iulie 2020.

 

Înscriere al doilea domeniu de licență

Rezoluții al doilea program de studii de licență

Confirmarea locurilor de mai sus se face până duminica, 26 iulie 2020 prin trimiterea pe adresa de mail a decanatului facultății unde a fost admis (decanat.medicina@umfst.ro, decanat.farmacie@umfst.ro) , a următoarelor:

-       cererii de confirmare a locului,
-       dovezii de achitare a taxei de înmatriculare,
-       dovezii de achitare a primei rate din taxa de scolarizare.

Documentele originale, fișa de înscriere și contractual de studii se vor depune la decanatul facultăţii in intervalul 1-15 septembrie 2020.

 

1. Un candidat poate fi admis și înmatriculat ca student la cel mult două programe de studii concomitent , (exceptie daca cele doua programe sunt ambele in domeniul medico-farmaceutic), indiferent de instituțiile de învățământ care le oferă, dar numai unul dintre ele poate fi finanțat de la bugetul de stat.

2. Studenții instituțiilor de învățământ superior de stat înmatriculați în anii precedenți pe locurile finanțate de la bugetul de stat care renunță la continuarea studiilor sau decid să urmeze un al doilea program de studii la Universitatea noastră pot beneficia de subvenția de la bugetul de stat numai pe durata normală de studii pentru respectivul ciclu (se scad din durata noului program anii cu finanțare de la buget la programul de studii urmat anterior).

3. În cazul admiterii la același domeniu, studenții de la instituțiile de învățământ superior de stat sau particular cu programe de studii acreditate sau autorizate să funcționeze provizoriu care au fost declarați admiși pe locurile finanțate de la buget pot beneficia de recunoașterea studiilor efectuate. Consiliul facultății va aproba propunerea comisiei de echivalare din facultate referitoare la anul în care pot fi înmatriculați, precum și eventualele examene de diferență.

4. Absolvenții cu diplomă de licență (sau echivalentă cu aceasta) / diplomă de absolvire (sau echivalentă cu aceasta) ai învățământului superior de stat care au beneficiat de locuri finanțate de la buget pot urma un al doilea program de studii:
•    numai pe locuri cu taxă, prin concurs, în aceleași condiții cu absolvenții de liceu cu diplomă de bacalaureat.
•    numai pe locuri cu taxă, fara concurs, cu aprobarea Consiliului de Administrație al universității și cu încadrare în cifra de școlarizare aprobată. Pentru aceasta cererile insoțite de copii după diplomă și anexa acesteia se depun la Registratura universității sau online, pe adresa de mail: rectorat@umfst.ro pana in data de 17 iulie 2020. Rezultatele se vor afișa în data de 21 iulie 2020.

5. Absolvenții cu diplomă de licență, respectiv diplomă de absolvire ai învățământului superior urmat integral în regim cu taxă au dreptul să urmeze un al doilea program de studii și:
•    pe locuri finanțate de la bugetul de stat, prin concurs de admitere, în aceleași condiții cu absolvenții de liceu cu diplomă de bacalaureat. La admitere, candidații vor declara, pe proprie răspundere, dacă au fost studenți sau sunt absolvenți ai altor programe de studii finanțate de la bugetul de stat.
•    pe locuri cu taxă, fara concurs, cu aprobarea Consiliului de Administrație al universității și cu încadrare în cifra de școlarizare aprobată. Pentru aceasta cererile insoțite de copii după diplomă și anexa acesteia se depun la Registratura universității sau online, pe adresa de mail: rectorat@umfst.ro pana in data de 17 iulie 2020. Rezultatele se vor afișa în data de 21 iulie 2020.