PROGRAME DE STUDII

Școala Doctorală de Medicină și Farmacie

SPECIALIZARIDOCTORAT: Medicină, Medicină dentară şi Farmacie

DURATA STUDIILOR: 4 ani ,

FORMA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: IF/IFR (zi) ,

LIMBA DE STUDIU: română

Școala Doctorală de Litere, Științe Umaniste și Aplicate

DURATA STUDIILOR: 3 ani ,

FORMA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: IF (zi) ,

LIMBA DE STUDIU: română

 

 

IOSUD-UMFST Târgu Mureș

 

Nivel

Studii universitare de doctorat

Domeniul de doctorat

Specializarea

Durata studiilor

Forma de învățământ

Învățământ cu frecvență (IF)/ cu frecvență redusă (IFR)

Numărul de credite de studii transferabile

Program de studii

acreditat (A)/

autorizat provizoriu (AP)

Limba de studiu

Doctorat

Sănătate

Medicină

4 ani

IF/IFR

240

Acreditat (A)

Română

Medicină dentară

4 ani

IF/IFR

240

Acreditat (A)

Română

 

 

Farmacie

4 ani

IF/IFR

240

Acreditat (A)

Română

 

Filologie

 

3 ani

IF

180

Acreditat (A)

Română

 

Istorie

 

3 ani

IF

180

Acreditat (A)

Română

 

Inginerie și management

 

3 ani

IF

180

Acreditat (A)

Română

 

Informatică

 

3 ani

IF

180

Acreditat (A)

Română

https://www.umfst.ro/doctorat/scoala-doctorala-de-medicina-si-farmacie.html

https://www.umfst.ro/doctorat/scoala-doctorala-de-litere-stiinte-umaniste-si-aplicate/admitere-la-doctorat/procedura-admitere.html

CIFRE DE ȘCOLARIZARE

CIFRA MAXIMĂ DE ŞCOLARIZARE ARACIS

Școala Doctorală de Medicină și Farmacie: 60

Școala Doctorală de Litere, Științe Umaniste și Aplicate: 40