Calendarul admiterii - Septembrie 2019

Școala Doctorală de Medicină și Farmacie

Înscrieri: 16-17 septembrie 2019

Desfăşurarea examenului : 18-20 septembrie 2019

Afişarea rezultatelor şi depunerea contestaţiilor: 23-24 septembrie 2019

Afişarea rezultatelor finale: 24 septembrie 2019

Înmatricularea doctoranzilor: 01.10.2019

Școala Doctorală de Litere, Științe Umaniste și Aplicate

2 – 5 septembrie 2019                - înscrieri

9 septembrie 2019                      - concurs de admitere (proba scrisă și interviu)

11 septembrie 2019                   - afişarea rezultatelor

11 – 12 septembrie 2019          - depunerea contestațiilor și rezolvarea lor/afișarea rezultatelor după contestații

13 – 16 septembrie 2019         - confirmare candidaţi admiși (doar în zilele lucrătoare) și semnarea contractului de școlarizare

17 septembrie 2019                  - afişarea rezultatelor finale după confirmare

23 septembrie 2019                   - înmatriculare