Alte informații relevante

Şcoala doctorală de Medicină şi Farmacie

Şcoala doctorală de Medicină şi Farmacie cuprinde în prezent, 72 de conducători ştiinţifici de doctorat, dintre care 37 au obţinut atestatul de abilitare, 29 în domeniul Medicină, 5 în domeniul Farmacie, respectiv 3 în domeniul Medicină dentară. În prezent în Şcoala doctorală de Medicină şi Farmacie sunt înmatriculaţi peste 200 de studenţi-doctoranzi, iar, în calitate de asistenţi universitari, desfăşurarea activităţilor didactice reprezintă posibilitatea acumulării experienţei necesare în viitoarea carieră didactică universitară. În vederea asigurării bazei necesare de cunoștințe pentru desfășurarea studiilor universitare de doctorat, începând cu anul 2013, IOSUD a U.M.F.S.T. Târgu Mureș organizează în cadrul Scolii Doctorale un program de studii universitare de master de cercetare, exclusiv la forma de învățământ cu frecvență și orientat preponderent spre formarea competențelor de cercetare științifică. Absolvirea programului de Master științific de Cercetare Medico Farmaceutică înființat în cadrul Școlii Doctorale de la U.M.F.S.T. Târgu Mureș este recunoscută, asociată și echivalată cu anul de studii universitare de doctorat avansate. Şcoala Doctorală îşi propune ca misiune promovarea şi realizarea excelenţei în cercetarea fundamentală şi aplicativă, vizează sporirea calităţii pregătirii universitare dar si crearea unui cadru academic propice in care conducătorii de doctorat şi studenţii doctoranzi, înţeleg că doctoratul reprezintă forma instituţională supremă de consacrare profesională, iar singurele criterii de evaluare, vor fi valoarea ştiinţifică a demersului, originalitatea tezei, precum şi seriozitatea, probitatea ştiinţifică şi etică a doctorandului.

Școala Doctorală de Litere, Științe Umaniste și Aplicate

Şcoala doctorală de Litere, Științe Umaniste și Aplicate cuprinde în prezent, 16 de conducători ştiinţifici de doctorat, dintre care 10 au obţinut atestatul de abilitare, 3 în domeniul Filologie, 1 în domeniul Istorie, 3 în domeniul Inginerie și management și 3 în domeniul Informatică.

În prezent în Şcoala Doctorală de Litere, Științe Umaniste și Aplicate sunt înmatriculaţi 67 de studenţi-doctoranzi, iar, în calitate de asistenţi universitari, desfăşurarea activităţilor didactice reprezintă posibilitatea acumulării experienţei necesare în viitoarea carieră didactică universitară.