SCURTĂ PREZENTARE

Studiile doctorale sunt organizate, în cadrul Universității de Medicină, Farmacie Ştiinţe şi Tehnologie din Târgu Mureș de peste cinci decenii. Prin Decretul 800/1965 și Ordinul Ministrului Învățământului, Institutul de Medicină și Farmacie Tîrgu Mureș obține dreptul de acordare a titlului științific de doctor în medicină (7 profesori fiind numiți conducători științifici de doctorat). În cei peste 50 de ani de activitate ai Universității pentru pregătirea doctoranzilor, au fost și vor fi promovate în continuare următoarele cerințe de performanță: calitate, competitivitate și competență. 
În acest context Universitatea noastră asigură realizarea și desfășurarea unui învățământ doctoral performant și adaptat directivelor sectoriale ale U.E., dezvoltat și perfecționat printr-o complexă activitate didactică și de cercetare. Studiile universitare de doctorat constituie cel de-al treilea ciclu al studiilor oferite de Universitatea de Medicina, Farmacie, Ştiinţe şi Tehnologie din Târgu Mureș şi permit dobândirea unei calificări de nivelul 8 din Cadrul European al Calificărilor (EQF) şi din Cadrul Naţional al Calificărilor.

În cadrul IOSUD-UMFST Târgu Mureș funcționează două Școli doctorale: Școala Doctorală de Medicină și Farmacie, cu trei domenii de doctorat (Medicină, Medicină dentară și Farmacie) și Școala Doctorală de Litere, Științe Umaniste și Aplicate, cu patru domenii de doctorat (Filologie, Istorie, Informatică, Inginerie și Managament).

Obiectivele strategice ale IOSUD-UMFST Târgu Mureș sunt: organizarea si perfecționarea continuă a unui sistem de admitere centrat pe studentul doctorand; asigurarea calităţii programelor de studiu prin permanenta actualizare a conţinutului acestora; compatibilizarea ofertei curriculare; promovarea excelenţei în cercetare; monitorizarea atentă a evoluţiei fiecărui doctorand; elaborarea unor programe şi parteneriate care să favorizeze pregătirea interdisciplinară şi mobilităţile internaţionale; promovarea rezultatelor cercetărilor din cadrul programelor de doctorat prin organizarea unor manifestări ştiinţifice şi culturale de anvergură, naţionale şi internaţionale; dezvoltarea sistemului de cotutelǎ naţională sau internaţionalǎ. Începând din anul 2015 I.O.S.U.D. a U.M.F.S.T. Târgu Mureș a devenit membră a asociației europene a universităților EUA.

Contact

 

Școala Doctorală de Medicină și Farmacie

Str. Gh. Marinescu,  Nr. 38,  Târgu Mureş, Mureş, România

Tel.: 0265/215.551, int. 124

Fax: 0265/210.407

E-mail: scoala.doctorala@umfst.ro

Persoane de contact: Daniela Dumangiu, Claudia Pop

Pagina web

Școala Doctorală de Litere, Științe Umaniste și Aplicate

Str. Nicolae Iorga,  Nr. 1,  Târgu Mureş, Mureş, România

Tel.: 0265/262275, int. 216

Fax: 0265/262275

E-mail: marcela.cojoc@umfst.ro

Persoană de contact: Marcela Cojoc

Pagina web

LOCALIZARE