Statistici înscriere - 19.07.2019 ORA 14:00

Situație candidați înscriși - Facultatea de Medicină - Medicină Militară

Situație candidați înscriși - Facultatea de Medicină - absolvenți de licee situate în mediul rural

Situație candidați înscriși - Facultatea de Medicină și Medicină Dentară - cetățeni de etinie rromă

Situație candidați înscriși - Facultatea de Medicină - categoria români de pretutindeni pe locuri cu taxă în lei

 

Sesiune licenţă iulie 2019

FACULTATE CONCURS DOMENIU PROGRAM DE STUDII TIP DE LOC TRIMISE VALIDE
Facultatea de Medicină Medicină Sănătate (Medicină - Reglementată sectorial) Medicină Roman bugetat 534 531
Facultatea de Medicină Medicină Sănătate (Medicină - Reglementată sectorial) Medicină Maghiar bugetat 290 289
Facultatea de Medicină Medicină Sănătate (Medicină - Reglementată sectorial) Medicină Medicina Militara 124 124
Facultatea de Medicină Medicină Sănătate (Medicină - Reglementată sectorial) Medicină Rural buget linia romana 4 4
Facultatea de Medicină Medicină Sănătate (Medicină - Reglementată sectorial) Medicină Rural buget linia maghiara 2 2
Facultatea de Medicină Medicină Sănătate (Medicină - Reglementată sectorial) Medicină Rrom buget linia romana 5 5
Facultatea de Medicină Medicină Sănătate (Medicină - Reglementată sectorial) Medicină Rrom buget linia maghiara 2 2
Facultatea de Medicină Medicină Sănătate (Medicină - Reglementată sectorial) Medicină Etnic taxa in lei 2 2
Facultatea de Medicină Asistență medicală generală Sănătate (Medicină - Reglementată sectorial) Asistență medicală generală Roman bugetat 93 91
Facultatea de Medicină Asistență medicală generală Sănătate (Medicină - Reglementată sectorial) Asistență medicală generală Maghiar bugetat 51 51
Facultatea de Medicină Asistență medicală generală Sănătate (Medicină - Reglementată sectorial) Asistență medicală generală Rural buget linia romana 4 4
Facultatea de Medicină Asistență medicală generală Sănătate (Medicină - Reglementată sectorial) Asistență medicală generală Rural buget linia maghiara 2 1
Facultatea de Medicină Balneofiziokinetoterapie și recuperare medicală Sănătate (Medicină - Reglementată general) Balneofiziokinetoterapie și recuperare Roman bugetat 62 61
Facultatea de Farmacie Cosmetică medicală. Tehnologia produsului cosmetic Sănătate (Farmacie - Reglementată general) Cosmetică medicală și tehnologia produsului cosmetic Roman bugetat 36 34
Facultatea de Medicină Nutriție și dietetică Sănătate (Medicină - Reglementată general) Nutriție și dietetică Roman bugetat 24 23
Facultatea de Medicină Nutriție și dietetică Sănătate (Medicină - Reglementată general) Nutriție și dietetică Rrom buget linia romana 1 0
Facultatea de Medicină Dentară Medicină Dentară Sănătate (Medicină Dentară- Reglementată sectorial) Medicină dentară Roman bugetat 117 115
Facultatea de Medicină Dentară Medicină Dentară Sănătate (Medicină Dentară- Reglementată sectorial) Medicină dentară Maghiar bugetat 72 70
Facultatea de Medicină Dentară Tehnică Dentară Sănătate (Medicină Dentară- Reglementată general) Tehnică dentară Roman bugetat 48 48
Facultatea de Medicină Dentară Tehnică Dentară Sănătate (Medicină Dentară- Reglementată general) Tehnică dentară Rrom buget linia romana 1 1
Facultatea de Farmacie Farmacie Sănătate (Farmacie - Reglementată sectorial) Farmacie Roman bugetat 38 37
Facultatea de Farmacie Farmacie Sănătate (Farmacie - Reglementată sectorial) Farmacie Maghiar bugetat 37 37
        TOTAL 1549 1532
CONCURS DOMENIU PROGRAM DE STUDII TIP DE LOC NR OPTIUNI
Administraţie publică, Drept Științe administrative Administrație publică Loc finantat 70
Administraţie publică, Drept Științe administrative Administrație publică Roman cu taxa in lei 54
Administraţie publică, Drept Drept Drept Loc finantat 86
Administraţie publică, Drept Drept Drept Roman cu taxa in lei 66
Contabilitate şi informatică de gestiune, Finanţe şi bănci Contabilitate Contabilitate și informatică de gestiune Loc finantat 81
Contabilitate şi informatică de gestiune, Finanţe şi bănci Contabilitate Contabilitate și informatică de gestiune Roman cu taxa in lei 68
Contabilitate şi informatică de gestiune IFR Contabilitate Contabilitate și informatică de gestiune Roman cu taxa in lei 13
Contabilitate şi informatică de gestiune, Finanţe şi bănci Finanțe Finanțe și bănci Loc finantat 73
Contabilitate şi informatică de gestiune, Finanţe şi bănci Finanțe Finanțe și bănci Roman cu taxa in lei 63
Drept IFR Drept Drept Roman cu taxa in lei 18
Economia comerţului, turismului şi serviciilor (în limba engleză) Administrarea afacerilor Economia comerțului, turismului și serviciilor (în limba engleză) Loc finantat 2
Economia comerţului, turismului şi serviciilor (în limba engleză) Administrarea afacerilor Economia comerțului, turismului și serviciilor (în limba engleză) Roman cu taxa in lei 2
Economia comerţului, turismului şi serviciilor, Management Administrarea afacerilor Economia comerțului, turismului și serviciilor Loc finantat 56
Economia comerţului, turismului şi serviciilor, Management Administrarea afacerilor Economia comerțului, turismului și serviciilor Roman cu taxa in lei 46
Economia comerţului, turismului şi serviciilor, Management Management Management Loc finantat 57
Economia comerţului, turismului şi serviciilor, Management Management Management Roman cu taxa in lei 47
Management IFR Management Management Roman cu taxa in lei 18
Automatică şi informatică aplicată şi Ingineria sistemelor electroenergetice Ingineria sistemelor Automatică și informatică aplicată Roman bugetat 83
Automatică şi informatică aplicată şi Ingineria sistemelor electroenergetice Ingineria sistemelor Automatică și informatică aplicată Roman cu taxa in lei 62
Automatică şi informatică aplicată şi Ingineria sistemelor electroenergetice Ingineria sistemelor Automatică și informatică aplicată Rural buget linia romana 1
Automatică şi informatică aplicată şi Ingineria sistemelor electroenergetice Inginerie energetică Ingineria sistemelor electroenergetice Roman bugetat 68
Automatică şi informatică aplicată şi Ingineria sistemelor electroenergetice Inginerie energetică Ingineria sistemelor electroenergetice Roman cu taxa in lei 50
Automatică şi informatică aplicată şi Ingineria sistemelor electroenergetice Inginerie energetică Ingineria sistemelor electroenergetice Rural buget linia romana 1
Informatică Informatică Informatică Roman bugetat 89
Informatică Informatică Informatică Roman cu taxa in lei 78
Informatică Informatică Informatică Rrom buget linia romana 2
Informatică Informatică Informatică Rural buget linia romana 2
Tehnologia construcțiilor de mașini si Inginerie economică industrială Inginerie și management Inginerie economică industrială Roman bugetat 63
Tehnologia construcțiilor de mașini si Inginerie economică industrială Inginerie și management Inginerie economică industrială Rrom buget linia romana 1
Tehnologia construcțiilor de mașini si Inginerie economică industrială Inginerie și management Inginerie economică industrială Rural buget linia romana 3
Tehnologia construcțiilor de mașini si Inginerie economică industrială Inginerie industrială Tehnologia construcțiilor de mașini Roman bugetat 55
Tehnologia construcțiilor de mașini si Inginerie economică industrială Inginerie industrială Tehnologia construcțiilor de mașini Roman cu taxa in lei 39
Tehnologia construcțiilor de mașini si Inginerie economică industrială Inginerie industrială Tehnologia construcțiilor de mașini Rural buget linia romana 4
Comunicare şi relaţii publice Științe ale comunicării Comunicare și relații publice Loc finantat 24
Comunicare şi relaţii publice Științe ale comunicării Comunicare și relații publice Roman cu taxa in lei 17
Educaţie fizică şi sportivă Educație fizică și sport Educație fizică și sportivă Roman bugetat 55
Educaţie fizică şi sportivă Educație fizică și sport Educație fizică și sportivă Roman cu taxa in lei 36
Istorie, Ştiinţe politice, Studii de securitate Istorie Istorie Loc finantat 23
Istorie, Ştiinţe politice, Studii de securitate Istorie Istorie Roman cu taxa in lei 16
Istorie, Ştiinţe politice, Studii de securitate Științe politice Studii de securitate Loc finantat 38
Istorie, Ştiinţe politice, Studii de securitate Științe politice Studii de securitate Roman cu taxa in lei 24
Istorie, Ştiinţe politice, Studii de securitate Științe politice Științe politice Loc finantat 24
Istorie, Ştiinţe politice, Studii de securitate Științe politice Științe politice Roman cu taxa in lei 15
Limba şi literatura română-Limba şi literatura engleză Limbă și literatură Limba și literatura română - Limba și literatura engleză Loc finantat 39
Limba şi literatura română-Limba şi literatura engleză Limbă și literatură Limba și literatura română - Limba și literatura engleză Roman cu taxa in lei 29
Limbi moderne aplicate (engleză-franceză) Limbi moderne aplicate Limbi moderne aplicate - engleză, franceză Loc finantat 9
Limbi moderne aplicate (engleză-franceză) Limbi moderne aplicate Limbi moderne aplicate - engleză, franceză Roman cu taxa in lei 8
Pedagogia învățământului primar și preșcolar Științe ale educației Pedagogia învățământului primar și preșcolar Loc finantat 15
Pedagogia învățământului primar și preșcolar Științe ale educației Pedagogia învățământului primar și preșcolar Roman cu taxa in lei 13

 

Sesiune master iulie 2019

FACULTATE CONCURS DOMENIU PROGRAM DE STUDII TIP DE LOC NR OPTIUNI
Facultatea de Economie și Drept Achiziţii publice Drept Achiziţii publice Loc finantat 3
Facultatea de Economie și Drept Achiziţii publice Drept Achiziţii publice Roman cu taxa in lei 5
Facultatea de Economie și Drept Administrarea afacerilor în comerţ, turism şi alte servicii Administrarea afacerilor Administrarea afacerilor în comerţ, turism şi alte servicii Loc finantat 9
Facultatea de Economie și Drept Administrarea afacerilor în comerţ, turism şi alte servicii Administrarea afacerilor Administrarea afacerilor în comerţ, turism şi alte servicii Roman cu taxa in lei 8
Facultatea de Economie și Drept Contabilitate şi audit Contabilitate Contabilitate și audit Loc finantat 32
Facultatea de Economie și Drept Contabilitate şi audit Contabilitate Contabilitate și audit Roman cu taxa in lei 32
Facultatea de Economie și Drept Gestiune financiar bancară Finanţe Gestiune financiar bancară Loc finantat 12
Facultatea de Economie și Drept Gestiune financiar bancară Finanţe Gestiune financiar bancară Roman cu taxa in lei 11
Facultatea de Economie și Drept Instituţii judiciare şi profesii liberale Drept Instituții judiciare și profesii liberale Loc finantat 31
Facultatea de Economie și Drept Instituţii judiciare şi profesii liberale Drept Instituții judiciare și profesii liberale Roman cu taxa in lei 29
Facultatea de Economie și Drept Managementul afacerilor Management Managementul afacerilor Loc finantat 14
Facultatea de Economie și Drept Managementul afacerilor Management Managementul afacerilor Roman cu taxa in lei 11
Facultatea de Economie și Drept Managementul resurselor umane Management Managementul resurselor umane Loc finantat 16
Facultatea de Economie și Drept Managementul resurselor umane Management Managementul resurselor umane Roman cu taxa in lei 13
Facultatea de Economie și Drept Masterat profesional european de administraţie publică Științe administrative Masterat profesional european de administrație publică Loc finantat 17
Facultatea de Economie și Drept Masterat profesional european de administraţie publică Științe administrative Masterat profesional european de administrație publică Roman cu taxa in lei 16
Facultatea de Inginerie și Tehnologia Informației Managementul sistemelor calităţii Inginerie și management Managementul sistemelor calității Roman bugetat 23
Facultatea de Inginerie și Tehnologia Informației Managementul sistemelor calităţii Inginerie și management Managementul sistemelor calității Roman cu taxa in lei 12
Facultatea de Inginerie și Tehnologia Informației Managementul sistemelor calităţii Inginerie și management Managementul sistemelor calității Rrom buget linia romana 1
Facultatea de Inginerie și Tehnologia Informației Managementul sistemelor calităţii IFR Inginerie și management Managementul sistemelor calității Roman cu taxa in lei 5
Facultatea de Inginerie și Tehnologia Informației Managementul sistemelor de energie Inginerie energetică Managementul sistemelor de energie Roman bugetat 25
Facultatea de Inginerie și Tehnologia Informației Managementul sistemelor de energie Inginerie energetică Managementul sistemelor de energie Roman cu taxa in lei 17
Facultatea de Inginerie și Tehnologia Informației Proiectare şi fabricaţie asistate de calculator Inginerie industrială Proiectare și fabricație asistate de calculator Roman bugetat 23
Facultatea de Inginerie și Tehnologia Informației Proiectare şi fabricaţie asistate de calculator Inginerie industrială Proiectare și fabricație asistate de calculator Roman cu taxa in lei 13
Facultatea de Inginerie și Tehnologia Informației Proiectare şi fabricaţie asistate de calculator Inginerie industrială Proiectare și fabricație asistate de calculator Rrom buget linia romana 1
Facultatea de Inginerie și Tehnologia Informației Sisteme automate de conducere a proceselor industriale Ingineria sistemelor Sisteme automate de conducere a proceselor industriale Roman bugetat 19
Facultatea de Inginerie și Tehnologia Informației Sisteme automate de conducere a proceselor industriale Ingineria sistemelor Sisteme automate de conducere a proceselor industriale Roman cu taxa in lei 14
Facultatea de Inginerie și Tehnologia Informației Tehnologia informaţiei Informatică Tehnologia informației Roman bugetat 13
Facultatea de Inginerie și Tehnologia Informației Tehnologia informaţiei Informatică Tehnologia informației Roman cu taxa in lei 6
Facultatea de Științe și Litere "Petru Maior" Educație fizică și consiliere sportivă Știința sportului și educației fizice Educație fizică și consiliere sportivă Roman bugetat 32
Facultatea de Științe și Litere "Petru Maior" Educație fizică și consiliere sportivă Știința sportului și educației fizice Educație fizică și consiliere sportivă Roman cu taxa in lei 15
Facultatea de Științe și Litere "Petru Maior" Elitele, cultura și construcția europeană Istorie Elitele, cultura și construcția europeană Loc finantat 11
Facultatea de Științe și Litere "Petru Maior" Elitele, cultura și construcția europeană Istorie Elitele, cultura și construcția europeană Roman cu taxa in lei 6
Facultatea de Științe și Litere "Petru Maior" Studii anglo-americane/Anglo-american studies Filologie Studii anglo americane. Anglo - american studies Loc finantat 14
Facultatea de Științe și Litere "Petru Maior" Studii anglo-americane/Anglo-american studies Filologie Studii anglo americane. Anglo - american studies Roman cu taxa in lei 6