Rezultate după confirmarea locurilor - 27 IULIE 2019

Facultatea de Inginerie și Tehnologia Informației

   Program de studiu - Automatică și informatică aplicată            
   Program de studiu - Ingineria sistemelor electroenergetice  
   Program de studiu - Informatică                                                   
   Program de studiu - Inginerie economică industrială              
   Program de studiu - Tehnologia construcțiilor de mașini        


Facultatea de Științe și Litere

    Program de studiu - Comunicare și relații publice
    Program de studiu - Educație fizică și sportivă
    Program de Studiu - Istorie
    Program de studiu - Studii de securitate
    Program de studiu - Științe politice
    Program de Studiu - Limba și literatura română - Limba și literatura engleză
    Program de studiu - Limbi moderne aplicate - engleză, franceză
    Program de Studiu - Pedagogia învățământului primar și preșcolar
   
Facultatea de Economie și Drept

    Program de studiu - Administrație publică
    Program de studiu - Drept
    Program de studiu - Drept IFR
    Program de Studiu - Contabilitate și informatică de gestiune
    Program de Studiu - Contabilitate și informatică de gestiune IFR
    Program de studiu - Finanțe și bănci
    Program de Studiu - Economia comerțului, turismului și serviciilor
    Program de studiu - Management
    Program de Studiu - Management IFR

Confirmări locuri admişi, depuneri cereri redistribuire

Programele de licenţă 23.07.2019 - 26.07.2019 ora 9:00-15:00

Facultatea de Inginerie şi Tehnologia informaţiei: Decanatul Facultăţii, sala A302

Facultatea de Ştiinţe şi Litere „Petru Maior”: Decanatul Facultăţii sala A203

Facultate de Economie şi Drept: sălile A212, A214

DEPUNEREA CONSTESTAŢIILOR

Contestaţiile se pot depune până în data de 23 iulie 2019, ora 9-12.