LISTA CANDIDAȚILOR ADMIȘI PE LOCURILE NEOCUPATE

Lista candidaților admiși pe locurile neocupate la Programele de studiu Medicina dentara, Farmacie, Nutritie si Dietetica, respectiv Cosmetica medicala si tehnologia produsului cosmetic

Anunt important

Candidatii admisi fara loc la programul de studii Medicina, care au optat la inmatriculare pentru programul de studii Medicina dentara, sunt informați ca, in situatia in care vor sustine in anii universitari urmatori examen de admitere la programul de studii Medicina si vor fi admisi, vor fi inmatriculati in anul I, fara recunoasterea notelor obtinute la programul de studii Medicina dentara din anul parcurs anterior.

 

Confirmarea locurilor de mai sus se face până marti, 30 iulie 2019 , ora 15:00 prin depunerea la decanatul facultăţii a:

- actelor originale din dosarul de înscriere și a două dosare plic;
- fișei de înscriere, printată de fiecare candidat la finalizarea procedurii de înscriere online;
- dovezii achitării taxei de înmatriculare (100 RON);
- dovezii achitării primei rate din taxa de şcolarizare (pentru locurile cu taxa);
- semnarea contractului de studii.

CANDIDAȚI ADMIȘI PE LOCURILE NECONFIRMATE

Candidați admiși pe locurile neconfirmate până in 26 iulie 2019

Confirmarea locurilor de mai sus se face până marti, 30 iulie 2019 , ora 15:00 prin depunerea la decanatul facultăţii a:

- actelor originale din dosarul de înscriere și a două dosare plic;
- fișei de înscriere, printată de fiecare candidat la finalizarea procedurii de înscriere online;
- dovezii achitării taxei de înmatriculare (100 RON);
- dovezii achitării primei rate din taxa de şcolarizare (pentru locurile cu taxa);
- semnarea contractului de studii.

REZULTATUL CONTESTAȚIILOR DEPUSE LA CONCURSUL DE ADMITERE DIN 24.07.2019

Nr.crt. Nr. legitimație Nume și prenume Program de studiu Rezultat contestație*
1. 4634 Oaida I. Andrei Ilie Medicină Respinsă
2. 4265 Sandu I. Maria-Daniela Medicină Respinsă
3. 4189 Bodiu Naomi Gianina Medicină Respinsă
4. 4472 Velcherean Andreea Medicină Respinsă
5. 5111 Ardeleanu I. Daria-Ionela Medicină Respinsă
6. 3862 Miklos Előd Medicină Respinsă
7. 5101 Boier George-Liviu Medicină Respinsă
8. 5447 Stoica V. Ligia-Denisia Medicină Respinsă
9. 4976 Negruțescu A. Alexandra Maria Medicină Respinsă
10. 4277 Miclăuș A.B. Alexandra Medicină Respinsă
11. 4289 Nistor Z. Cristina-Roxana Medicină dentară Respinsă
12. 4052 Nyegró C.L. Klementina Medicină dentară Respinsă
13. 4758 David A. Zselyke Medicină dentară Respinsă
14. 4318 Nechita L. Diana-Ioana Medicină dentară Respinsă
15. 3855 Cîrjă I. S. Ionela-Maria Medicină dentară Respinsă
16. 4665 Tokos Tamás Medicină dentară Respinsă
17. 5053 Purcăreață M. Lucian-Mihail-Teodor Medicină dentară Respinsă
18. 4285 Silaghi Gergő Medicină dentară Respinsă
19 4353 Hentes Marieta-Livia Farmacie Respinsă

*Rezultate extrase din Procesul verbal nr. 9587/29.07.2019 al Comisiei de contestatii.

LOCURI NECONFIRMATE PÂNĂ ÎN 26 IULIE

Facultatea

Programul de studii

LINIA

Nr. locuri scoase la concurs

Nr. locuri rămase neocupate

BUGET

TAXĂ

BUGET

TAXĂ

Medicină

Medicină

Română

140

74

2

9 studenti care trec in an superior

Medicină

Maghiară

140

4

Medicină militară

Română

56

-

-

 

AMG

Română

50

18

-

2

AMG

Maghiara

47

3

Nutritie si Dietetica

Română

50

0

30

 

Balneofiziokinetoterapie si Recuperare

Română

50

0

1

 

Medicină Dentară

Medicină dentară

Română

40

20

-

18

2 studenti care trec in an superior

Medicină dentară

Maghiară

40

11

Tehnică dentară

Română

30

-

-

-

Farmacie

Farmacie

Română

50

70

16

70

Farmacie

Maghiară

50

14

Cosmetica medicala

Română

40

15

3

7

Lista candidatilor admisi fara loc la Medicina Militara – MApN, declarati admisi la Medicina Militara –M.A.I.

 

NUME SI PRENUME

MEDIA BAC.

NOTA CONCURS

MEDIA GENERALA

REZULTAT

1

Curic C. Bianca

9,55

5,05

5,50

Admis buget M.A.I.

2

Boambă C. Cosmin

7,44

5,23

5,45

Admis buget M.A.I.

3

Cubleșan V. Ioan – Cristian

8,76

4,96

5,34

Admis buget M.A.I.

Important

Candidații admiși fără loc, care au susținut proba scrisă din Chimie, pot opta pentru un loc la programul de studiu Farmacie în limita locurilor rămase neocupate. Înscrierea pe aceste locuri se va face în ordine strict descrescătoare a mediilor de concurs obținute la concursul din 24 iulie 2019. Cererile se depun la Registratura universităţii până vineri, 26 iulie 2019, ora 14:00.

Candidații admiși fără loc (Medicină, Medicină Militară), care au susținut proba scrisă din Biologie , pot opta pentru un loc la programul de studiu Medicină dentara în limita locurilor rămase neocupate. Înscrierea pe aceste locuri se va face în ordine strict descrescătoare a mediilor de concurs obținute la concursul din 24 iulie 2019. Cererile se depun la Registratura universităţii până vineri, 26 iulie 2019, ora 14:00.

Candidații admiși fără loc pot opta pentru un loc la programele de studiu Nutriție și Dietetică și Cosmetică medicală și tehnologia produsului cosmetic în limita locurilor rămase neocupate. Înscrierea pe aceste locuri se va face în ordine strict descrescătoare a mediilor de concurs obținute la concursul din 24 iulie 2019. Notele obținute sunt echivalente, indiferent de proba susținută. Cererile se depun la Registratura universităţii până vineri, 26 iulie 2019, ora 14:00.

DEPUNEREA CONSTESTAŢIILOR - PROBA SCRISĂ DIN 24 IULIE 2019

Eventualele contestaţii la proba scrisă din 24 iulie 2019 se pot depune la Registratura universităţii până vineri, 26 iulie 2019, ora 14:00.
Răspunsurile la contestaţii se vor afişa luni, 29 iulie 2019.

CONFIRMAREA LOCURILOR BUGETATE

Confirmarea locurilor bugetate se face până în 26 iulie 2019, ora 15:00, prin depunerea la decanatul facultăţii a:
- actelor originale din dosarul de înscriere și două dosare plic;
- fișei de înscriere, printată de fiecare candidat la finalizarea procedurii de înscriere online;
- dovezii achitării taxei de înmatriculare (100 RON);
- semnarea contractului de studii.
 

CONFIRMAREA LOCURILOR CU TAXA

Confirmarea locurilor cu taxă se face până în 26 iulie 2019, ora 15:00, prin depunerea la decanatul facultăţii a:
- actelor originale din dosarul de înscriere și a două dosare plic;
- fișei de înscriere, printată de fiecare candidat la finalizarea procedurii de înscriere online;
- dovezii achitării taxei de înmatriculare (100 RON);
- dovezii achitării primei rate din taxa de şcolarizare;
- semnarea contractului de studii.

Rezultatele concursului de admitere din 24 iulie 2019

Din cifra de școlarizare repartizată anului I, locurile pentru candidații de etnie rromă și absolvenți de licee din mediul rural sunt: 1 loc Medicină - linia română, 3 locuri Medicină - linia maghiară, 4 locuri Asistență medicală generală - limba română, 1 loc Asistență medicală generală - limba maghiară, 1 loc Tehnică dentară.

Facultatea de Medicina

    Program de studiu - Medicina - Linia Romana
    Program de studiu - Medicina - Linia Maghiara
    Program de studiu - Medicina Militara
    Program de Studiu - Asistenta Medicala Generala - Linia Romana
    Program de Studiu - Asistenta Medicala Generala - Linia Maghiara
    Program de Studiu - Balneofiziokinetoterapie si Recuperare
    Program de Studiu - Nutritie si Dietetica

Facultatea de Medicina dentara

    Program de studiu - Medicina dentara - Linia Romana
    Program de studiu - Medicina dentara - Linia Maghiara
    Program de Studiu - Tehnica dentara
   
Facultatea de Farmacie

    Program de studiu - Farmacie - Linia Romana
    Program de studiu - Farmacie - Linia Maghiara
    Program de studiu - Cosmetică medicală. Tehnologia produsului cosmetic

Rezultate Admitere Români de pretutindeni cu Taxă

Rezultate Admitere Romi

Rezultate Admitere Absolvenți de licee din mediu rural

GRILE CORECTE - CONCURS ADMITERE 24 IULIE 2019

Biologie - Medicină, Medicină Dentară

Varianta I

Varianta II

Varianta III

Varianta IV

Biologie 3-4 ani

Varianta I

Varianta II

Chimie - Medicină, Medicină Dentară

Varianta I

Varianta II

Varianta III

Varianta IV

Chimie organică - Farmacie

Varianta I

Varianta II

Varianta III

Varianta IV