Admitere septembrie 2019

Punctajele obtinute in urma concursului de dosare Facultățile de Medicină, Medicină dentară și Farmacie

Punctajele obtinute in urma concursului de dosare Facultățile de Inginerie, Științe și litere și Economie și drept

Confirmarea locurilor se face prin depunerea formularului – Anexa 4 la METODOLOGIE , impreuna cu documentele in original la sediul universitatii, in intervalul: 17 septembrie 2019 - 20 septembrie 2019, orele 14.00

- Pentru Facultățile de Medicină, Medicină dentară și Farmacie: camera 166

- Pentru Facultățile de Inginerie, Științe și litere și Economie și drept: camera 151

 

 

Universitatea scoate la concurs, în sesiunea septembrie 2019, 27 locuri la categoria ROMANI DE PRETUTINDENI.

Opțiunile se pot depune pentru programele de studiu de mai jos:

Nr. crt.

Facultate

Programul de studii universitare de licență

1

Facultatea de Medicină

Nutriție și dietetică

2

Facultatea de Medicină Dentară

Medicină dentară

3

Facultatea de Farmacie

Farmacie

Cosmetică medicală și tehnologia produsului cosmetic

4

Facultatea de Inginerie și Tehnologia informației

Automatică și informatică aplicată

Ingineria sistemelor electroenergetice

Tehnologia construcțiilor de mașini

Inginerie economică industrială

Informatică

Inginerie medicală

5

Facultatea de Științe și Litere "Petru Maior"

Istorie

Limba și literatura română - Limba și literatura engleză

Comunicare și relații publice

Pedagogia învățământului primar și preșcolar

Educație fizică și sportivă

6

Facultatea de Economie și Drept

Management

Management – IFR

Economia comerțului, turismului și serviciilor

Contabilitate și informatică de gestiune

Contabilitate și informatică de gestiune – IFR

Finanțe și bănci

Administrație publică

Drept

Drept – IFR

 

Metodologia de admitere va fi identica cu cea din sesiunea iulie 2019;

Termenul de trimitere a dosarelor este 10 septembrie 2019, orele 14.00,  iar rezultatele se vor afisa marți, 17 septembrie 2019.

Dosarele intocmite conform Metodologiei, se trimit exclusiv on-line pe adresele de e-mail astfel:

Pentru Facultățile de Medicină, Medicină dentară și Farmacie:

- Fișă de înscriere

- Fișă de evaluare

e-mail: dosarerompret@umfst.ro

Pentru Facultățile de Inginerie, Științe și litere și Economie și drept:

- Fișă înscriere

- Fișă evaluare

e-mail: dosaradmitere_rp@umfst.ro

 

INFORMAȚII PENTRU CETĂȚENII STRĂINI

IMPORTANT: ca urmare a aplicarii Regulamentului (UE) 2016/679 a Parlamentului European si Consiliului privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date in toate statele membre ale UE, toti candidatii vor complete si transmite odata cu dosarul personal declaratia de consimtamant, care se poate descarca de aici.

Informaţii suplimentare legate de înscriere şi condiţiile de participare la concursul de admitere sesiunea iulie 2019 pentru candidaţi cetăţeni ai unui stat membru al UE, SEE sau CE.

INFORMAȚII PENTRU ROMÂNII DE PRETUTINDENI

Rezultale contestațiilor depuse la concursul de admitere pentru românii de pretutindeni - sesiunea iulie 2019

Punctajele obtinute in urma concursului de dosare Facultățile de Medicină, Medicină dentară și Farmacie

Punctajele obtinute in urma concursului de dosare Facultățile de Inginerie, Științe și litere și Economie și drept

Contestatiile se pot depune pana marți, 23 iulie 2019, orele 13.00 la registratura universitatii sau pe adresa mail:

       - Pentru Facultățile de Medicină, Medicină dentară și Farmacie: dosarerompret@umfst.ro

       - Pentru Facultățile de Inginerie, Științe și litere și Economie și drept: dosaradmitere_rp@umfst.ro

Confirmarea locurilor se face prin depunerea formularului – Anexa 4 la METODOLOGIE , impreuna cu documentele in original la sediul universitatii, in intervalul: 25 iulie 2019 - 31 iulie 2019, orele 14.00

Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie din Târgu Mureș

Gh. Marinescu, 38, Târgu Mureș, Mureș, 540139, ROMANIA

telefon: +40-265-21 55 51; fax:+40-265-21 04 07

- Pentru Facultățile de Medicină, Medicină dentară și Farmacie: camera 166

- Pentru Facultățile de Inginerie, Științe și litere și Economie și drept: camera 151

 

· METODOLOGIA de școlarizare a românilor de pretutindeni în învăţământul superior de stat din România, pe locuri de studii fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă, respectiv, fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă, începând cu anul universitar 2017-2018 (Anexa nr. 2 la OMEN nr. 3900/16.05.2017)
· Anexa 1 la METODOLOGIE
· Anexa 2 la METODOLOGIE
· Anexa 3 la METODOLOGIE
· Anexa 4 la METODOLOGIE
· Anexa 5 la METODOLOGIE

 

- Oferta locurilor de studii pentru romanii de pretutindeni

- Metodologia proprie UMFST

- Calendarul admiterii

- Declarație de domiciliu

- Declarație de consimțământ

Fiecare candidat trebuie să  completeze obligatoriu atât Declarația privind apartenenţa la identitatea culturală română (Anexa 3 la Metodologie), Declarație pe propria raspundere ca nu deține domicilu în România (Declarație de domiciliu) și Declarație de consimțământ. Aceste declarații constituie parte din dosarul de admitere a românilor de pretutindeni și se vor trimite împreuna cu celelalte documente menționate în Metodologie!

Perioada de trimitere a dosarelor este: 1 iulie 2019 – 10 iulie 2019.

Observatie!

Selectia se realizeaza conform criteriilor din Fisa de evaluare.

Romanii de pretutindeni pot candida asemeni cetățenilor români la Admiterea 2019 doar pe locurile cu taxă, cu mențiunea ca vor ramâne pe acest tip de loc pe toata durata studiilor!!!

 

Pentru Facultățile de Medicină, Medicină dentară și Farmacie:

- Fișă de înscriere

- Fișă de evaluare

e-mail: dosarerompret@umfst.ro

Pentru Facultățile de Inginerie, Științe și litere și Economie și drept:

- Fișă înscriere

- Fișă evaluare

e-mail: dosaradmitere_rp@umfst.ro

IMPORTANT!
Fiecare candidat va trimite un singur e-mail la care vor fi atașate toate documentele solicitate pentru inscriere. La subiect se va completa țara de domiciliu și numele candidatului.
Documentele vor fi exclusiv în format PDF!
Dosarele incomplete nu vor fi procesate!