Tematică şi bibliografie - studii de master

Elitele, cultura și construcția europeană

Studii anglo-americane

NOTĂ EXPLICATIVĂ

privind admiterea la programul de masterat: Studii anglo-americane/Anglo-American Studies

 

Media finală de admitere : 60% probă scrisă

                                                  40% media examenului de licență

Proba scrisă presupune:

A. 40% = evaluarea competenței lingvistice, incluzând exerciții de tip CAE:

                 1. multiple choice

                 2. rephrasing

                 3. word building

                 4. translation

B. 20% - redactarea unui eseu (min. 250 cuvinte) pornind de la fragmentul tradus la A 4* (writing skills, text interpretation)

* tema fragmentului este fundamentată pe tematica de admitere și preluată din bibliografia pentru admitere.

 

Educație fizică și consiliere sportivă

Tematică şi bibliografie - studii de licență

Pentru programul de studiu Educaţie fizică și sportivă se va aplica Metodologia de admitere 2019 specifică acestui program.

Metodologia admiterii la Programul de studii Educație Fizică și Sportivă