PROGRAME DE STUDII / CIFRE DE ȘCOLARIZARE

Nivel

Domeniul de licență

Specializarea/ Programul de studii universitare de licență

Durata studiilor

Numărul de credite de studii transferabile

Cifra maximă de școlarizare ARACIS

Licență

Istorie

Istorie

3 ani

180

50

Limbă și literatură

Limba și literatura română - Limba și literatura engleză

3 ani

180

100

Limbi moderne aplicate

Limbi modeme aplicate (engleză-franceză)

3 ani

180

60

Științe ale comunicării

Comunicare și relații publice

3 ani

180

75

Științe politice

Științe politice

3 ani

180

50

Științe politice

Studii de securitate

3 ani

180

30

Științe ale educației

Pedagogia învățământului primar și preșcolar

3 ani

180

 

Educație fizică și sport

Educație fizică și sportivă

3 ani 180 50
Domeniile fundamentale prntru limbaje speciale – Matematică și științele naturii; Științe inginerești; Științe biologice și biomedicale; Științe sociale; Știinte umaniste și arte Program pregătitor de limba română pentru cetățeni străini 1 an 60 50

Nivel

Domeniul de masterat

Specializarea/ Programul de studii universitare de masterat

Durata studiilor

Forma de învățământ

Învățământ cu frecvență (IF)

Numărul de credite de studii transferabile

Cifra maximă de școlarizare ARACIS

Limba de studiu

Masterat

Istorie

Elitele, cultura și construcția europeană

2 ani

IF

120

100

Română

Istorie

Istorie mondială, sisteme și relații internaționale

2 ani

IF

120

 

Română

Filologie

Istoria literaturii și sistemul criticii literare

2 ani

IF

120

 

Română

Filologie

Studii anglo-americane. Anglo-American Studies.

2 ani

IF

120

100

Engleză

Știința sportului și educației fizice

Educație fizică și consiliere sportivă

2 ani

IF

120

 

Română