SCURTĂ PREZENTARE

Facultatea de Științe și Litere oferă programe de studii în domeniul științelor umaniste, sociale, precum și al educației fizice și sportului, incluzând următoarele specializări: Limba și Literatura Română-Limba și Literatura Engleză, Limbi Moderne Aplicate, Comunicare și Relații Publice, Istorie, Științe Politice, Studii de Securitate respectiv Educație Fizică și Sportivă . Există posibilitatea continuării studiilor de licență la nivel masteral, prin programele de studiu de masterat Istoria Literaturii și Sistemul Criticii Literare, Anglo-American Studies, Istoria Mondială și Sistemul Relațiilor Internaționale, Elitele, Cultura și Construcția Europeană, respectiv Educație Fizică și Consiliere Sportivă. În același timp, Școala Doctorală de Studii Umaniste și Științe Aplicate oferă posibilitatea pregătirii doctorale în domeniile Filologie și Istorie. Fiind angrenată într-un continuu proces de internaționalizare a actului didactic, Facultatea de Științe și Litere a încheiat acorduri internaționale cu universități prestigioase.

Contact

Str. Nicolae Iorga, Nr. 1, Târgu Mureș, Mureș, 540088, România

Tel.: 0265-236034;

Fax: 0265-262275;

E-mail decanat: decanat.stiintelitere@umfst.ro

E-mail admitere: cristina.husar@umfst.ro

Pagina web facultate

Oferta educațională

LOCALIZARE