PROGRAME DE STUDII - DOMENIUL DE LICENȚĂ/MASTERAT/DOCTORAT

Studii de licență

Nivel

Domeniul de licență

Specializarea/ Programul de studii universitare de licență

Durata studiilor

Forma de învățământ

Învățământ cu frecvență (IF)

Numărul de credite de studii transferabile

Program de studii

acreditat (A)/

autorizat provizoriu (AP)

Limba de studiu

Licență

Sănătate

Medicină

6 ani

IF

360

Acreditat (A)

Română, Maghiară

Sănătate

Medicină militară

6 ani

IF

360

Acreditat (A)

Română, Engleză

Sănătate

Asistență medicală generală

4 ani

IF

240

Acreditat (A)

Română, Maghiară

Sănătate

Nutriție și dietetică

3 ani

IF

180

Acreditat (A)

Română

Sănătate

Balneofiziokinetoterapie și recuperare

3 ani

IF

180

Acreditat (A)

Română

https://www.umfst.ro/medicina/oferta-educationala.html

 

Studii de masterat

 

Nivel

Domeniul de masterat

Specializarea/ Programul de studii universitare de masterat

Durata studiilor

Forma de învățământ

Învățământ cu frecvență (IF)

Numărul de credite de studii transferabile

Program de studii

acreditat (A)/

autorizat provizoriu (AP)

Limba de studiu

Masterat

Medicină

Cercetare științifică avansată medico-farmaceutică

1 an

IF

60

Acreditat (A)

Română

Laborator clinic

2 ani

IF

120

Acreditat (A)

Română

Managementul serviciilor de sănătate

1 an

IF

60

Acreditat (A)

Română

Nutriție clinică și comunitară

2 ani

IF

120

Autorizat (AP)

Română

Sănătatea reproducerii umane

1 an

IF

60

Acreditat (A)

Română

Terapie fizică și reabilitare funcțională

2 ani

IF

120

Acreditat (A)

Română

https://www.umfst.ro/medicina/oferta-educationala.html

CIFRE DE SCOLARIZARE

Studii de licenţă*

Medicină: 270 locuri

Medicină (în limba maghiară): 200

Medicină (în limba engleză): 100

Asistenţă medicală generală: 100

Balneo-fiziokinetoterapie şi recuperare: 50

Nutriţie şi dietetică: 50

Studii de masterat

Cercetare științifică avansată medico – farmaceutică

Laborator clinic

Managementul serviciilor de sănătate

Nutriție clinică și comunitară

Sănătatea reproducerii umane

Terapie fizică și reabilitare funcțională

Număr maxim de studenţi pe domeniul de masterat Medicină: 250.

______________

* Cifra maximă de școlarizare ARACIS