PROGRAME DE STUDII

DOMENIUL DE LICENȚĂ

Domeniul de licență

Program de studii (specializare)

Durata studiilor/Total credite

Form de înv.

Situație acreditare

Limba de studiu

Inginerie industrială

Tehnologia construcțiilor de mașini

4/240

IF

A

română

Inginerie și management

Inginerie economică industrială

4/240

IF

A

română

Ingineria sistemelor

Automatică și informatică aplicată

4/240

IF

A

română

Inginerie energetică

Ingineria sistemelor electroenergetice

4/240

IF

A

română

Informatică

Informatică

3/180

IF

A

română

Științe inginerești aplicate

Inginerie medicală

4/240

IF

AP

română

IF - invatamant cu frecventa, A - acreditat, AP - autorizat provizoriu.

DOMENIUL DE MASTERAT

Domeniul

Program de studii (specializare)

Durata studiilor/Total credite

Form de înv.

Situație acreditare

Limba de studiu

Inginerie industrială

Proiectare și fabricație asistate de calculator

2/120

IF

A

română

Inginerie și management

Managementul sistemelor calității

2/120

IF

A

română

Managementul sistemelor calității

2/120

IFR

A

română

Ingineria sistemelor

Sisteme automate de conducere a proceselor industriale

2/120

IF

A

română

Inginerie energetică

Managementul sistemelor de energie

2/120

IF

A

română

Informatică

Tehnologia informației

2/120

IF

A

română

Informatică

Bioinformatică*

2/120

IF

A*

română

* se va școlariza doar cu condiția acreditătii ARACIS în timp util

DOMENIUL DE DOCTORAT

Domeniul

Durata studiilor

Form de înv.

Situație acreditare

Limba de studiu

Inginerie și management

     

română

Informatică

     

română

CIFRE DE SCOLARIZARE

CIFRELE DE SCOLARIZARE PENTRU ANUL I, STUDII DE LICENTA – sesiunea Septembrie 2019

Facultatea

Domeniul de licență

Programul de studiu acreditat (A)/

autorizat provizoriu (AP)

Repartizare locuri

Buget

Taxă

Inginerie și Tehnologia informației

Ingineria sistemelor

Automatică și informatică aplicată

A

9

6

Inginerie energetică

Ingineria sistemelor electroenergetice

A

35

19

Inginerie industrială

Tehnologia construcțiilor de mașini

A

25

10

Inginerie și management

Inginerie economică industrială

A

18

3

Informatică

Informatică

A

9

2

Științe inginerești aplicate

Inginerie medicală

AP

30

15

STUDII DE MASTERAT

SITUAŢIA repartizării cifrei de şcolarizare pentru admitere în anul universitar 2019-2020

 

Domeniul de ierarhizare

(2 ani)

Programul de studii de masterat

Repartizare locuri

Taxa anuală

(RON)

Număr max. de studenți care pot fi școlarizați

buget

taxă

1

Ingineria sistemelor

Sisteme automate de conducere a proceselor industriale, IF

25

5

3400

30

2

Inginerie energetică

Managementul sistemelor de energie, IF

20

10

3400

30

3

Inginerie industrială

Proiectare şi fabricaţie asistate de calculator, IF

20

10

3400

30

4

Inginerie şi management

Managementul sistemelor calităţii, IF

25

15

3400

80

Managementul sistemelor calităţii, 2 ani, IFR

0

40

3400

5

Informatică

Tehnologia informației, IF

30

20

3400

50

Total

120

100

 

220