SCURTĂ PREZENTARE

Facultatea de Inginerie și Tehnologia informației, parte integrantă a Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie din Târgu Mureș, plasează formarea studenţilor în centrul acţiunilor sale şi promovează excelența activităților educaționale la nivel de licență, masterat și doctorat.

Facultatea dispune de programe de studiu de licență consacrate în domeniile științelor inginerești și informaticii: Automatică și informatică aplicată, Ingineria sistemelor electroenergetice, Tehnologia construcțiilor de mașini și Inginerie economică industrială, Informatică, toate acreditate de Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS).

Absolvenții studiilor de licență au posibilitatea să îşi continue pregătirea profesională prin programele de studiu de masterat acreditate ARACIS, în aceleași domenii de știință. Începând cu anul universitar 2018-2019, în cadrul facultății funcționează școala doctorală în domeniile Inginerie și Management, respectiv Informatică. Vizibilitatea facultăţii este asigurată și garantată prin prestigiul profesional al cadrelor didactice care se preocupă, în egală măsură, de calitatea actului didactic și de activitatea de cercetare științifică.

Contact


Str. Nicolae Iorga, Nr. 1, Târgu Mureş, Mureş, 540088, România

Tel.: +40-265-233212;

Fax: +40-265-233212

E-mail: decanat.inginerie@umfst.ro

Persoana de contact: ing. Nicoleta Sabău

Pagina web facultate

Domenii si programe de studii

 

LOCALIZARE