PROGRAME DE STUDII

 

DOMENIUL DE LICENȚĂ

Nivel

Domeniul de licență

Specializarea/ Programul de studii universitare de licență

Durata studiilor

Forma de învățământ

Învățământ cu frecvență (IF)

Numărul de credite de studii transferabile

Program de studii

acreditat (A)/

autorizat provizoriu (AP)

Limba de studiu

Licență

Sănătate

Farmacie

5 ani

IF

300

Acreditat (A)

Română, Maghiară

Sănătate

Cosmetică medicală și tehnologia produsului cosmetic

3 ani

IF

180

Autorizat (AP)

Română

 

DOMENIUL  DE MASTERAT

 

Nivel

Domeniul de masterat

Specializarea/ Programul de studii universitare de masterat

Durata studiilor

Forma de învățământ

Învățământ cu frecvență (IF)

Numărul de credite de studii transferabile

Program de studii

acreditat (A)

 

Limba de studiu

Masterat

Farmacie

Biotehnologie medicală

1 an

IF

60

Acreditat (A)

Maghiară

Calitatea medicamentului, alimentului și mediului

1 an

IF

60

Acreditat (A)

Română

Cosmetologie și dermofarmacie

2 ani

IF

120

Acreditat (A)

Română

https://www.umfst.ro/farmacie/oferta-educationala.html

 

CIFRE DE SCOLARIZARE

CIFRA MAXIMĂ DE ȘCOLARIZARE ARACIS

Farmacie: Limba română: 100

Limba maghiară: 75

Cosmetică medicală și tehnologia produsului cosmetic : Limba română: 40

 

Cifra scolarizare masterat: 150 locuri